GERAKAN ISLAH

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
GERAKAN ISLAH by Mind Map: GERAKAN ISLAH

1. KAUM TUA

1.1. Dari golongan ALIM ULAMA

1.2. mereka kuasai fahaman bahawa islam itu adalah tentang akhirat

1.3. tekankan fardu AIN

2. KAUM MUDA

2.1. Menjana islam dari sudut kemajuan dunia

2.2. Memajukan: ekonomi,pendidikan,politik dan sosial

2.3. terapkan sifat kritik penjajah dalam fikiran orang islam

2.4. kritik raja & pembesar melayu

2.5. ditentang oleh Kaum Tua

2.6. dapat bergerak di NNS sahaja kerana undang-undang NNMhalang pengaruh

2.7. undang-undang tidak dapat kebenaran sultan

2.8. tak boleh risalah & buku Kaum Muda dibawa masuk

2.8.1. tubuhkan madrasah

2.8.2. pendidkan fardu ain,ilmu hisab dan BI

2.8.3. Beri peluang kepada pelajar PEREMPUAN untuk menuntut ilmui

3. GERAKAN YANG BERUSAHA UBAH PADANGAN ORANG MELAYU TERHADAP ISLAM

4. SHEIKH TAHIR JALALUDIN

4.1. Menulis dalam al-Manar

4.2. Jadi kadi di perak

4.3. Pendukung al-Imam

5. Syed Syeikh al-Hadi

5.1. Tubuh Jelutung Press

5.2. Terbitkan Saudara

5.3. Dirikan madrasahal-Masyhor di Penang

5.4. Menulis Hikayat Faridah Hanum

6. SALURAN-SALURAN GERAKAN ISLAH

6.1. AKHBAR DAN MAJALAH

6.2. al-Imam,Neracha,Idaran Zaman dan Pengasuh