МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ by Mind Map: МОДЕРНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

1. Визначення

2. Визначальні риси

2.1. новизна та антитрадиціоналізм

2.2. перевага форми над змістом

2.3. індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача

2.4. психологізм, пильна увага до позасвідомих сфер психіки

2.5. нові художні прийоми: «потік свідомості» та монтаж

2.6. використання символу як засобу пізнання і відтворення світу

2.7. ліризм (навіть у прозі, драматургії, публіцистиці)

2.8. естетизм

3. Це цікаво....

4. Течії в літературі

4.1. Авангардизм

4.1.1. Футуризм

4.1.2. Сюрреалізм

4.2. Неоромантизм

4.3. Імпресіонізм

4.4. Експресіонізм

4.5. Символізм

4.6. Соцреалізм