Bổ sung chiến lược kinh doanh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bổ sung chiến lược kinh doanh by Mind Map: Bổ sung chiến lược kinh doanh

1. ADX Bổ sung 4 bộ phận • Tránh confuse với thương hiệu Admicro • Giảm khả năng bị cắt ngân sách từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới

1.1. Bộ phận serve khách hàng cao cấp Lead Generation/Conversion Hiện tại đã có đội ngũ Serve, chưa có đội build sản phẩm gốc (hiện tại đang giải quyết vấn đề quá word by word). Kỹ thuật ở team Tuấn, kinh nghiệm giải quyết case by case team Thành, chưa có người hiểu rõ vấn đề một cách tổng quan => cứ form nhóm rồi sẽ có người xuất hiện

1.1.1. Chốt nhanh nhân sự, đặt mục tiêu và tiến hành làm.

1.2. Game solution (Brand, planning, đóng gói sản phẩm, tuyến bài PR...) Có cấu đang đơn giản, mới đang chú trọng CTI, chưa có các gói sản phẩm khác => Cần bổ sung Đã có 2 sale chuyển sang làm BD Sale 2 người, cắt 4 người từ nhóm account đã từng serve nhóm khách hàng tương tự, quan trọng nhất là tư vấn

1.2.1. Bổ sung nhóm xây dựng gói sản phẩm đa dạng cho Game. Sale đã có 2 người chuyển sang làm BD. Cắt 4 account từ nhóm đã từng serve khách hàng tương tự. Cần chú trọng nhân sự tư vấn.

1.3. E- commerce Tiềm năng lớn do lợi nhuận lớn nên sẵn sàng chi tiền cao/ click. Trọng tâm vào Nguyễn Kim, Pico (bán hàng offline và đang có website) => bán MKT solution là quan trọng nhất. Hiện tại mình chưa có kinh nghiệm giải quyết bài toán của nhóm này.

1.3.1. Chốt nhân sự tư vấn Sale và BD phải là một vì người này có khả năng giải quyết bài toán doanh nghiệp rất trực tiếp VD Retargeting, mở cửa được vào doanh nghiệp trước đã, làm 1-2 case trước rồi nhân bản lên.

1.4. Small business

1.4.1. Xây dựng Bảng giá, cách tiếp cận, tự động hóa, thẻ tín dụng, gói sản phẩm budget thấp...cho nhóm khách hàng này

1.5. Trong mỗi nhóm trên vẫn có người phát triển sản phẩm. Team phát triển sản phẩm nên là một team riêng.

1.6. Bộ phận quản lý nhãn Cân nhắc việc phân quyền quản lý nhãn và Sale theo từng case cụ thể của những nhãn overlap.

2. Agency

2.1. - Phân loại mô hình Agency 3 bên, nửa 3 bên, tiến tới mô hình 3 bên hoặc xác định những agency là đối thủ luôn. - Đặt mục tiêu cụ thể cho từng Agency: • Nhận thức của Agency ở các cấp về Admicro • Một số hợp đồng, đàm phán, cam kết, quy trình cần đạt được My trực tiếp làm cùng Trang một vài agency quan trọng trước.

3. Thương hiệu Admicro

3.1. Admarket chuyển dần thành ADX. Hướng xây dựng ADX theo performance base

3.2. Ý niệm cảm tính Brand chủ yếu xây dựng phần này

3.2.1. Chuyên nghiệp, to lớn, chuyên gia, sáng tạo, mua gốc nên giá rẻ

3.3. Đặc điểm lý tính Không cần trú trọng xây dựng đặc điểm lý tính, nó là thứ có sẵn, và có thể thay đổi theo thời gian

3.3.1. Network lớn

3.3.2. Inventory mạnh

3.3.3. Công nghệ mạnh

3.3.4. Dịch vụ của agency

3.4. Team Brand brainstorm, lập kế hoạch triển khai việc branding dựa trên những định vị trên.

4. Bộ phận content

4.1. Tư vấn content truyền thông đang yếu, hiện tại chủ yếu là vận hành. (VD: mở rộng quan hệ với các sao, lập bảng giá)

4.1.1. => Xây dựng một phòng có tên để khách hàng biết. Có thể bắt đầu tuyển từ những nhóm trẻ, nuôi dưỡng để hình thành team từ từ.

5. Bộ phận operation

5.1. Tuyển người hệ thống các quy trình làm việc của Admciro. Tránh những lỗi mà các nhân viên thường xuyên mắc lại