NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÀNG HUYỆN

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÀNG HUYỆN by Mind Map: NHÂN VIÊN XỬ LÝ HÀNG HUYỆN

1. Problems

1.1. Linehaul : Chành xe

1.1.1. làm sao để giảm thời gian đi gửi chành

1.1.2. Cố định chành xe

1.1.2.1. Tuyến không cố định được

1.1.2.1.1. nhà xe chạy không theo time nhất định

1.1.2.1.2. Thời gian gửi hàng không cố định được

1.1.3. Làm sao để giảm thời gian gửi

1.2. Inside : Phân hàng,đóng hàng

1.2.1. Cách phân hàng

1.2.2. Cách đóng hàng

1.3. Onroad: Xử lý và cập nhật hàng hóa

1.3.1. Phương pháp làm việc của NVXL

2. Ideas

2.1. Linehaul : Chành xe

2.1.1. Phân loại các tuyến có thể cố định được chành xe

2.1.2. Thay đổi địa điểm hub để tiện gửi chành

2.1.3. Liên hệ trước với đối tác để giảm time chết chờ xe

2.1.4. Làm giá đối với những nhà xe gửi nhiều lần

2.2. Inside : Phân hàng,đóng hàng

2.2.1. Chủ động tìm tòi , học hỏi cách thức đóng hàng hiệu quả hơn

2.2.2. đề xuất những công cụ dụng cụ cần thiết cho việc đóng hàng như băng keo, thùng cát tông...

2.2.3. Tạo từng kv riêng cho từng huyện nhằm tránh tình trạng nhầm hàng, sót hàng

2.2.4. Luôn kiểm tra lại lần cuối trước khi đóng hàng

2.3. Onroad: Xử lý và cập nhật hàng hóa

2.3.1. Chủ động liên lạc với CTV để kết thúc và hỏi thăm tình hình

2.3.2. Kết thúc chính xác, không được nhầm lẫn

3. Action Points

3.1. Linehaul : Chành xe

3.1.1. lên danh sách cụ thể các tuyến có thể cố định được

3.1.2. Làm hợp đồng với đối tác

3.1.3. Thương lượng chi phí theo kich thước

3.2. Inside : Phân hàng,đóng hàng

3.2.1. Trực tiếp làm trước

3.2.2. Hướng dẫn NVXL làm theo

3.2.3. Kiểm tra kết quả

3.3. Onroad: Xử lý và cập nhật hàng hóa

3.3.1. Đào tạo kỹ năng

4. Goals

4.1. Linehaul : Chành xe

4.1.1. Cố định 30% số tuyến chành xe

4.1.1.1. 118/377 tuyến thường xuyên gửi chành

4.1.2. Optimize 10 triệu chi phí gửi chành

4.1.2.1. Giảm 10 triệu /245 triệu chi phí tháng 1

4.1.3. Optimize 1h đi gửi chành/1NVXL/Ngày

4.1.3.1. Giảm được 50h gửi chành/1 ngày

4.2. Inside : Phân hàng,đóng hàng

4.2.1. Giảm 30p time Phân Hàng

4.2.1.1. Nhận hàng nhanh

4.2.1.1.1. Phân hàng nhanh

4.2.1.2. Không được nhầm lẫn hàng giữa các huyện

4.2.1.3. Không được sót hàng các huyện

4.2.2. Giảm 30p time Đóng Hàng

4.2.2.1. Đóng gói cẩn thận

4.2.2.1.1. Hàng không được rơi ra

4.2.2.1.2. hàng không được nhìn thấy

4.2.2.1.3. hàng không được di chuyển qua lại trong thùng hàng

4.2.2.2. Đóng gói nhanh

4.2.2.3. Không đóng nhầm hàng của các huyện

4.3. Onroad: Xử lý và cập nhật hàng hóa

4.3.1. Cập nhật tình trạng giao hàng của CTV đúng giờ

4.3.2. cập nhật chính xác, đầy đủ thông tin

4.3.3. Xử lý nhanh các trường hợp phát sinh

4.3.4. Báo cáo nhanh, đầy đủ cho cấp trên