Пакети статистичних проограм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Пакети статистичних проограм by Mind Map: Пакети статистичних проограм

1. Автор курса: Товмаченко Н.М.

2. Учасники

2.1. Студенти спеціальностей: "Прикладна статистика", "Облік і аудит"

3. Опорний конспект лекцій

4. Тема1 Попередня обробка даних

4.1. Лекція "Описова статистика"

4.2. Лабораторна робота

4.3. Тест

5. Тема 2 Кореляційний аналіз

5.1. Лекція

5.2. Лабораторна робота

5.3. Тест

6. Тема 3 Дисперсійний аналіз

6.1. Лекція

6.2. Лабораторна робота

6.3. Тест

7. Тема 4 Регресійний аналіз

7.1. Лабораторна робота 4 Файл даних

7.2. Застосування регресійного аналізу в MS Еxcel, ПСП SPSS та STATISTICA.pdf

8. Тема 5 Дискрімінантний аналіз

9. Тема 6 Факторний аналіз

10. Тема 8 Аналіз часових рядів

10.1. Лекція

10.2. Лабраторна робота

10.3. Тест

11. Тема 7 Кластерний аналіз

12. Підсумковий тест

13. MS Excel, SPSS, Statistica

14. Глоссарій

15. Презентація дистанційного курса