Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. yliopiston humanistinen tdk, suomen kieli

1.1. maisteritutkinto

1.1.1. kääntäjä, suomen kielen opettaja

2. saksaan erikoistunut peruskoulu ja lukio

2.1. kiinnostus vieraisiin kieliin

2.2. non-formaali musiikkikoulutus

2.3. päättötodistus

2.4. kiinnostus luonnontieteeseen

3. yliopiston biologian tdk

3.1. kandidaattitutkinto

3.1.1. biologian opettaja kesäleirissä

4. non-formaali psykologinen koulutus ja kiinnostus ihmisen henkiseen kasvuun

4.1. kiinnostus taiteeseen, teatteriin, voimisteluun

4.1.1. opiskeleminen teatterikoulussa (yksi vuosikurssi), opiskeleminen musiikkikoulussa

4.1.1.1. artisti kuoroteatterissa, vetäjä juhlissa, Pakkasukon töitä

4.2. hobby

4.2.1. laulaminen ortodoksisessa kuorossa

4.2.2. astanga jooga

4.2.3. telinevoimistelu

4.2.4. retkeily ja matkustaminen

5. kotoutumiskoulutus Suomessa, jonka osana Suomen kieli ja kulttuuri ohjelma TY:ssa

6. asioimistulkin ammattitutkinto

6.1. töitä venäjän kielen tulkkina

7. Päämääränä biologian ja maantieteen ope

7.1. Ammatillinen opettajakoulutus, HAMK

7.2. Yliopiston maantiede opinnot