ТИПОЛОГІЯ СІМ'Ї

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ТИПОЛОГІЯ СІМ'Ї by Mind Map: ТИПОЛОГІЯ СІМ'Ї

1. за характером спорідненості

1.1. консангвінальна (кровноспоріднена) — тип сімейної організації, в якому основними є відносини дітей з батьками і дітей між собою, тобто відносини, що базуються на кровній спорідненості, а не на зв’язках між подружжям;

1.1.1. кон’югальна (подружня чи шлюбна) — тип сімейної організації, в якій основним є відносини жінки і чоловіка, а не кровно-родинні зв’язки. кількістю представлених поколінь:

2. кількістю представлених поколінь

2.1. однопоколінна, що складається з подружньої пари без дітей;

2.1.1. проста або нуклеарна — подружня пара з дітьми, які ще не одружені. Найбільш розповсюджений тип сім’ї в сучасному су- спільстві;

2.1.1.1. розширена, що складається з трьох і більше поколінь, які з’явилися внаслідок одруження дітей та онуків і зв’язані спільним господарством

3. за типом подружжя

3.1. проста — моногамія;

3.1.1. складна — поліандрія, полігінія тощо

4. за наявністю батьків

4.1. повна, коли є батько і мати;

4.1.1. неповна, коли відсутній хтось із батьків; кількістю дітей:

4.1.1.1. бездітна — немає дітей;

4.1.1.1.1. однодітна — одна дитина;

5. за розподілом ролей:

5.1. партнерська

5.1.1. матріцентрична — центральне місце посідає мати

5.1.1.1. патерпальна — центральне місце посідає батько

6. ступенем самостійності:

6.1. автономна — така, що є самодостатньою, самостійною одиницею;

6.1.1. гетерономна — така, котра не є економічно самодостатньою, засоби до життя забезпечує один чи кілька її членів, характеризується чітким розподілом обов’язків, а отже, дотриманням норм, правил, що запроваджені іншими.