Zvýšení aktivity lidí v rozhodování o využití půdy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Zvýšení aktivity lidí v rozhodování o využití půdy by Mind Map: Zvýšení aktivity lidí v rozhodování o využití půdy

1. Občané

1.1. Lidé se musí učit zapojovat do procesu ovlivňování věcí veřejných

1.2. Podpořit občany, aby si vybrali problém ve svém okolí, spolupracovali na něm a vyřešili ho

1.3. Podpořit občany k tomu posunout se od pocitů, nadávání a názorů k tomu něco udělat

1.4. Dát lidem možnost vyjádřit se a promlouvat do legislativího systému.

2. the largest barrier to citizen engagement, as found in research conducted by John Gaventa and his colleagues, was inadequate institutional uptake of feedback.

3. Instituce

3.1. Podpořit občany v podávání názorů

3.2. Instituce jsou tu pro občany a ti by neměli s nimi bopovat (totalitní nedůvěra k institucím)

3.3. Podpora uvědomění, že lidé mohou změnit situaci a že instituce jim vycházejí stříc

3.4. Instituce by měly vyhledávat řešení problémů

3.4.1. Měly by se snažit zjistit data od občanů

3.4.2. Měly by se ptát na řešení problémů občanů

3.4.3. Například: Hlášení erozních událostí, hlášení nenormálních věcí

3.5. Zapojit neziskovky a instituce, co podporují bottom-up přístup, LEADER - místní akřní skupiny

3.6. Otevčít data a sdílet je s lidma, aby je mohli využít ke zlepšení situace

4. Nástroje

4.1. Akce

4.1.1. Soutěže

4.1.2. Organizování otevřených akcí pro vyjádření aktérů, open data technical people, další lidi, ať se vyjádří o tom, co by chtěli

4.1.3. Debaty, diskuze

4.2. Podnítit talenty lidí a jejich schopnosti

4.3. Participativní rozpočty

4.4. Vytvořit touhu po zlepšení situace, peníze

4.4.1. Ptát se: Jaký zisk budou mít lidé z toho, že se zapojí do řešení problému?

4.4.1.1. Většinou jsou angažovaní a chtějí něco prosadit / reps něco nechtějí (jinak je to moc nezajímá)

4.4.1.2. Zisky (dobré pocity, smysluplnost, moc, konkrétní prosazení věci, spokojenost) jsou vyšší než náklady (čas, úsilí) většinou, ale vždy to neplatí

4.4.2. Lidé chtějí vidět výsledek své činnosti. Pokud instituce problém vyčeší lidé se rádi zapojí dále. Pokud ho nevyčeší lidé ztrácí motivaci a dál už na to kašlou.

4.4.2.1. Např. V systému někde svítí "vyřešeno" (třeba u nějakého místního problému)

4.4.3. Participace jako povinnosti ("jít volit je povinnost") - posílit pocit sounáležitosti a povinnosti

4.4.4. Participace jako pocit identity a sounáležitosti se skupinou

4.4.5. Lépe studovat jaká je interakce mezi jednotlivcem a společností

4.4.6. další metod

4.4.6.1. ukažte výsledky a zveřejňujte, zpětnou vazbu

4.4.6.2. Navrhněte více komunikačních kanálů interakce mezi občanem a institucemi (face to face, personal, akce, sdílení, internet atd...)

4.4.6.3. experimetovat a učit se od ostatních

5. Aplikovat to, co nám výskumy ukazují. Aplikovat, to, co jsme se naučili.Aplikovat to, co lidé říkají.

6. Odborníci

6.1. Být vyslyšeni

6.2. PR výsledků výzkumu, aplikace do reality ke zlepšení věci