Devletler Nasıl Gelişir

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Devletler Nasıl Gelişir by Mind Map: Devletler Nasıl Gelişir

1. Coğrafi Keşifler

1.1. Hint Deniz Yolu

1.1.1. Vasko Dö Gama

1.2. Ümit Burnu

1.3. Amerika

1.4. Nedenleri

1.4.1. Gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması

1.4.2. Yeni Ticaret Yolları bulma isteği

1.4.3. Ticaret yollarının müslümanların elinde olması

2. Endüstriyel Devrim(Sanayi İnkılabı)

2.1. Nedenleri

2.1.1. Bilim Ve Teknik alanındaki gelişmeler

2.1.2. Sermaye ve ham madde birikiminin artması

2.2. Makine Gücüne Geçiş

2.3. Demir yollarının gelişmesi

2.4. Fabrikaların kurulması

2.4.1. İşçi sınıfının oluşması

2.4.2. Sendikalar

3. Kral Yolu

3.1. En eski ticaret yoludur

4. Ticaret Yolları

4.1. Lidya'dan Persapolis'e gider

4.2. İpek Yolu

4.2.1. Çin'den İstanbul'a uzanan yol

4.3. Baharat Yolu

4.3.1. Hindistan'dan İstanbul'a uzanan ticaret yolu

5. Akdeniz Ve Boğazlar

5.1. Akdeniz

5.1.1. Sahip olduğu konumu nedeniyle tarih boyunca önemini korudu

5.1.2. Orta Doğu petrolleri

5.1.3. Karadeniz'i açık denizlere bağlar

5.2. İstanbul ve Çanakkale Boğazları

5.2.1. Asya kıtasını Avrupa kıtasına bağlar

5.2.2. Siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan önemlidir

5.2.3. Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlar