Devletler Nasıl Gelişir?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Devletler Nasıl Gelişir? by Mind Map: Devletler Nasıl Gelişir?

1. Sanayi Devrimi

1.1. Sanayi devrinde kas gücünden motor gücüne geçilmiştir.

1.2. Seri üretime geçilmiştir ve ürünlerin fiyatı ucuzlamıştır.

1.3. İngiltere/Londra'da başlamıştır.

1.4. Sonuçları

1.4.1. Avrupa'nın nüfusu hızla arttı.

1.4.2. Bankacılık ve Sigortacılık önemli meslekler haline geldiler.

1.4.3. İngiltere dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu haline geldi.

2. Coğrafi Keşifler

2.1. 15 ve 16. yüzyılda Avrupalarının yeni ticaret bulmaları ve kitaplar bulmaları için coğrafi keşifler başlamıştır.

2.2. Osmanlıya vergi vermemek için Ümit Burnundan yeni yollar keşfetmişler.

2.3. Colomb asıl amacı Hindistan'a gitmek olmasına rağmen Amerika'ya gitmiş ve orayı Hindistan sanmıştır.

2.4. Amerika tam anlamıyla keşfedilince orada yaşan insanlar sömürgeleştirilmiş ve tüm ganimetleri alınmıştır. Avrupa ülkelerinin zenginliğinin büyük bir kısmı bu ganimetlerden gelmiştir.

3. Ticaret Yolları

3.1. Ticaret yollarında devletin ve milletin ihtiyaçları karşılıklı olarak karşılanmış ve farklı kültürler tanınmıştır.

3.2. Lidyalılar parayı bulduktan sonra ticaret gelişmiştir.

3.3. Dünyada bilinen en eski ticaret yolu Kral Yolu'dur.

3.4. Çin'in Şian kentinden başlayan ve İstanbul'a kadar süren yol İpek Yolu'dur. İpek Yolu ipek ticaretinde önemli olduğundan bu adı almıştır.

3.5. O zamanlarda üstünlük ticaret yollarının fazlalığına bağlıydı.

3.6. İpek yolu en önemli ticaret yoluydu.

3.7. Baharat Yolu Hindistan'dan başlar ve günümüzde kullandığımız baharatlar bu yoldan gelmektedir.

3.8. İpek Yolu üzerinde en önemli ulaşım ağı kervansaraylardır.

4. Akdeniz ve Çanakkale Boğazları

4.1. İstanbul ve Çanakkale boğazları ticaret için önemlidir. Türkiye geçen tüm gemilerden belli bir oranda vergi alır. Geçen her gemiden rehberlik ve kaptanlık için belli bir para alırlar.

4.2. Akdeniz okyanuslara bağlandığı ve Karadeniz'le Egeye bağlandığı için bu bölgede deniz ticareti önemlidir. İskenderun Limanı önemlidir.