Devletler Nasıl Gelişir

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Devletler Nasıl Gelişir by Mind Map: Devletler Nasıl Gelişir

1. TİCARET YOLLARI

1.1. KRAL YOLU

1.1.1. İlk çağlarda Efes' ten başlayarak Mezopotamya' ya kadar uzanan ticaret yoluna Kral Yolu adı verilmiştir. Kral Yolu' nun açılmasında Lidyalılar etkili olmuştur.

1.2. İPEK YOLU

1.2.1. İpek Yolu, Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.

1.3. BAHARAT YOLU

1.3.1. Baharat Yolu; Eski çağlarda, Hindistan’dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına uzanan, Kızıldeniz yoluyla Süveyş ve Akabe’ye, oradan da kara yoluyla İskenderiye’ye ulaşan ticaret yollarından biridir.

2. SANAYİ İNKİLABI

2.1. Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

2.2. SANAYİ İNKİLABI' NIN SEBEPLERİ

2.2.1. Hızlı nüfus artışı 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın nüfusu hızla arttı.

2.2.2. Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır işgücü oluştu.

2.2.3. Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler.

3. ÇOĞRAFİ KEŞİFLER

3.1. Coğrafî keşifler, 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan ve yeni okyanusların ve kıtaların bulunmasıyla gerçekleşmiş olan keşifleri ifade eder.

3.1.1. ÇOĞRAFİ KEŞİFLERİN NEDENLERİ

3.1.1.1. Avrupa'da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik deneyiminin çoğalması, pusulanın öğrenilmesi .

3.1.1.1.1. Avrupa'nın kendinde olmayan fakat Doğu uygarlıklarında olduğunu bildikleri zenginliklere (Baharat, ipek ve diğer maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz yol arayışı.

3.1.1.1.2. Özellikle İspanyol ve Portekiz krallıklarınca,değerli madenlere ulaşılması için gemicilerin desteklenmesi.

3.1.2. ÇOĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI

3.1.2.1. 14. yüzyılın sonlarından başlayarak 16. yüzyıla kadar Avrupalıların yeni ticaret yolları keşfetmek adına yeni deniz yolları araması sonucu oluşturdukları organizasyon, gezi Amerika da dahil pek çok popüler kıtanın keşfiyle son bulmuştur.

3.1.2.2. Reform ve Rönesans hareketlerinin etkileriyle gelişmiş oldukları gibi kendileri de bu hareketlerin gelişimini etkilemişlerdir.