Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen by Mind Map: Scheikunde=Leer van het scheiden van stoffen

1. Zuren en Basen

1.1. Zuur

1.1.1. Zure smaak

1.2. Base

1.2.1. Vet verwijderen

1.3. Zuurgraad

1.3.1. pH

1.3.2. pOH

1.4. Indicator

1.4.1. Universeel indicatorpapier

2. Eigenschappen van stoffen/materialen

2.1. Macroniveau

2.2. Microniveau

2.2.1. Atoombouw

2.2.1.1. Kern

2.2.1.1.1. Protonen

2.2.1.1.2. Neutronen

2.2.1.2. Elektronenwolk

2.2.1.2.1. Atoommodel van Bohr

2.2.1.2.2. Elektronen

2.2.1.3. Totale lading = 0

2.2.2. Atoomnummer

2.2.2.1. Aantal protonen in de kern

2.2.2.2. Aantal elektronen

2.2.3. Massagetal

2.2.3.1. Isotoop= atoomnummer gelijk aan massagetal

2.2.3.2. Massa in Unit

2.2.3.2.1. Proton= 1,0 u

2.2.3.2.2. Neutron= 1,0 u

2.2.3.2.3. Elektron= 0,00055 u

2.2.4. Chemische reacties

2.3. Stoffen

2.3.1. Metalen

2.3.1.1. Metaalatomen

2.3.1.1.1. Vrije elektronen

2.3.1.2. Metaalbinding

2.3.1.3. Geleiding

2.3.1.4. Hoog smeltpunt

2.3.1.5. Mengbaar

2.3.1.6. Glimmend

2.3.1.7. Vervormbaar

2.3.2. Moleculaire stoffen

2.3.2.1. Niet-metaal atomen

2.3.2.2. Atoombinding

2.3.2.3. Vanderwaalsbindingen tussen moleculen

2.3.2.4. Geleiden geen stroom

2.3.3. Zouten

2.3.3.1. Metaalionen

2.3.3.2. Niet-metaal ionen

2.3.3.3. Ionbining

2.3.3.3.1. Ionrooster

2.3.3.3.2. Ionlading

2.3.3.4. Oplosbaar

2.3.3.4.1. Vrije ionen

2.3.3.4.2. Stroomgeleiding

2.3.3.4.3. Indampen

2.3.3.4.4. Neerslag

2.3.4. Weergave

2.3.4.1. Molecuulformule

2.3.4.2. Structuurformule

2.3.4.3. Elektronenformule

2.3.4.4. Verhoudingsformule