Sosiaalialan ryhmän suunnittelu ja ohjaus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosiaalialan ryhmän suunnittelu ja ohjaus by Mind Map: Sosiaalialan ryhmän suunnittelu ja ohjaus

1. Yksittäisen ryhmän toteutus

1.1. Osallistujien tarpeet

1.2. Ryhmän muodostaminen

1.3. Tarkoitus

1.4. Tavoitteet

1.5. Sisältö

1.6. Ohjaajan rooli

1.7. Menetelmät

1.8. Toiminta

1.8.1. Arviointi

1.8.2. Muutokset suunnitelmissa

1.8.3. Ryhmän kehitysvaiheet

1.8.4. Ryhmäilmiöt ja suhdejärjestelmät

1.9. Ryhmän päättäminen

1.9.1. Palaute

1.9.2. Raportointi

1.9.3. Jatkosuunnitelma

2. Ryhmän muodostaminen

2.1. Ryhmän lähtökohdat

2.1.1. Ryhmän koko

2.1.2. Jäsenten taidot

2.1.3. Jäsenten ominaisuudet

2.1.4. Ryhmän yleinen tehtävä / tarkoitus / kokonaistavoite

2.1.5. Ryhmän tehtävän asettamat vaatimukset

2.1.6. Fyysinen ympäristö

2.1.7. Ryhmän asema suhteessa muihin ryhmiin

2.1.8. Tarve ryhmälle

2.2. Ryhmän rakenne

2.2.1. Tila ja aika

2.2.2. Toiminnan kesto ja kokoontumistiheys

2.2.3. Ryhmätapaamisten jaksotus

2.2.4. Suljettu / avoin ryhmä

2.2.5. Jäsenten valinta

2.2.6. Ryhmän rajat

2.2.7. Ohjaajan rooli

3. Ryhmää ohjaavat taustatekijät

3.1. Lait ja säädökset

3.1.1. Sosiaalihuoltolaki

3.1.1.1. Sosiaalinen kuntoutus

3.1.1.1.1. ryhmätoiminta

3.1.1.1.2. tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin

3.1.1.2. Muut sosiaalipalvelut

3.1.1.2.1. vertaisryhmätoiminta erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai perheelleen

3.1.2. Varhaiskasvatuslaki

3.1.2.1. Lapsen toimimisen edistäminen vertaisryhmässä

3.1.3. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

3.1.3.1. Vammaisten henkilöiden päivätoiminta

3.1.3.2. Sopeutumisvalmennus

3.1.4. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta

3.1.4.1. Työtoiminta

3.1.5. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

3.1.5.1. Sosiaalisiin ongelmiin liittyvä varhainen tuki

3.1.5.2. Sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen

3.2. Muut ohjeet ja asetukset

3.2.1. Kela

3.2.2. Työnantajataho

3.2.3. Viranomaiset

3.3. Merkitys

3.3.1. Yksilö

3.3.1.1. Toimijuus

3.3.1.2. Osallisuus

3.3.1.3. Kuuluminen

3.3.1.4. Osallistuminen

3.3.1.5. Vaikuttaminen

3.3.2. Yhteiskunta

3.3.2.1. Sosiaalistaminen

3.3.2.2. Kiinteyttäminen

3.3.2.3. Valvominen