Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Næringsstoffer by Mind Map: Næringsstoffer

1. Energigivende

1.1. Karbohydrat

1.1.1. Monosakkarider (en)

1.1.1.1. Druesukker

1.1.2. Disakkarider (to)

1.1.2.1. Melkesukker

1.1.3. Polysakkarider (fler)

1.1.3.1. Stivelse

1.1.3.1.1. Forsøket med jod-løsning og mel påviser stivelse

1.1.3.2. Cellulose

1.2. Protein

1.2.1. Bygd opp av

1.2.1.1. Aminosyrer

1.2.2. Forsøket med melk og eddik påviser protein

1.3. Fett

1.3.1. Umettet

1.3.1.1. Enumettet

1.3.1.1.1. En bøy

1.3.1.2. Flerumettet

1.3.1.2.1. Flere bøyer

1.3.2. Bygd opp av

1.3.2.1. Fettsyrer

1.3.2.2. Glyserol

1.3.3. Mettet

1.3.3.1. Rett

2. Ikke energigivende

2.1. Vitaminer

2.1.1. Vannløselige

2.1.1.1. B

2.1.1.2. C

2.1.2. Fettløselige

2.1.2.1. A

2.1.2.2. D

2.1.2.3. E

2.1.2.4. K

2.2. Mineraler

2.2.1. Jern

2.2.2. Kalsium

2.2.3. Natrium

2.2.4. Kalium

2.2.5. Sporstoffer

2.2.5.1. Jod

2.2.5.2. Sink

2.2.5.3. Selen

3. Forklaring av farge- og tallkoder

3.1. Eksempel

3.2. Forsøk

3.3. Egenskap

3.4. Bygd opp av