Felnőttképzési módszerek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Felnőttképzési módszerek by Mind Map: Felnőttképzési módszerek

1. Előadó központú

1.1. előadás

1.2. magyarázat, elbeszélés

1.3. tanbeszélgetés

1.4. egyéb

1.4.1. előadói vita

1.4.2. struktúrált kérdések módszere

1.4.3. kerekasztal

1.4.4. bemutatás

1.4.5. poszter bemutató

1.4.6. telekonferencia

2. Résztvevő központú

2.1. moderáció

2.1.1. plakát

2.1.2. szövegkártya

2.2. csoportmunka, plénum

2.3. peer learning-kooperatív tanulás

2.4. tréning

2.5. szituációs módszerek

2.5.1. szerepjáték

2.5.2. esetjáték

2.5.3. víziómunka

2.6. projektmódszer

2.7. vitamódszerek

2.7.1. kiscsoportos

2.7.1.1. kiscsoportos problémamgeoldó vita

2.7.1.2. szövegelemzés

2.7.1.3. feleletválasztós döntési játék

2.7.2. nagycsoportos

2.7.2.1. parlamentális módszer

2.7.2.2. impulzus módszer

2.7.2.3. notesz módszer

2.7.2.4. plakát

2.7.2.5. ötletcsiholás

2.7.2.6. Philipps módszer

2.7.2.7. méhkas vagy zümmögő munkacsoport

2.7.2.8. mediáció

2.7.3. egyéb, a vitatechnikához közelálló módszerek

2.7.3.1. kerekasztal

2.7.3.2. fórum

2.8. Ellenőrzésen -értékelésen alapuó módszerek

2.8.1. értékelés

2.8.1.1. helyzetfeltáró

2.8.1.2. formatív

2.8.1.3. szummatív

3. Önképzésen alapuló módszerek

3.1. egyéni önirányított tanulás

3.1.1. tutorálás

3.1.2. részvétel szakmai konferencián

3.1.3. részvétel szakmai értékezleten

3.1.4. részvétel szakmai tanfolyamon

3.1.5. részvétel szakmai konferencián

3.1.6. részvétel telekonferencián

3.1.7. kiállítások, szakmai vásárok látogatása

3.1.8. intézmény(üzem) látogatás

3.1.9. részvétel szakmai tapasztalatcserén

3.1.10. felnőttképzési szolgáltatások

3.1.10.1. előzetes megszerzett tudás felmérése

3.1.10.2. pályaorientációs és korrekciós tanulás

3.1.10.3. elhelyezkedési tanácsadás

3.1.10.4. álláskeresési technikák tanítása

3.2. elektronikus tanulás (elearning)