Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Vurdering i Yrkesfag Hiim og Hippe by Mind Map: Vurdering i Yrkesfag Hiim og
Hippe
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Vurdering i Yrkesfag Hiim og Hippe

Hvorfor

Pedagogisk hjelpemiddel

Tilbakemelding til eleven, Arbeid, Utvikling

Korrigere eleven, Seg selv

Elev diskutere sin, Svakheter, Styrke, Vokser på dette

Lærerens arbeid

Justering av undervisningsmetoder, Korrigeres, Forbedres

Informasjon ut til, Elev, Arbeidsplass, Foreldre, Hvor står eleven, I forhold til målene, I forhold til utdannelsen, I forhold til faget

Karakter blir brukt som

Seleksjonsmiddel

Hvem skal få gå videre til annet, Jobb, Utdannelse

Lærer må finne vurderingsformer

Som passer elev

Prosessorientert

Veiledende

Uformel

Ikke, Kontrollerende, Formell

Vurdere Yrkeskunnskap

Mål

Tilegne seg begynnende yrkeskunnskap, Yrkesfunksjoner, Yrkesoppgaver

Yrkesteori og praksis

Som en helhet

Hva gjøres?

Hva trengs å lære for å gjøre?

Undervisning og veiledning, Legge til rette for, Utøve, Observere, Analysere, Vurdere, Grunnlaget for vurdering, Utførelse, Beskrivelse, Begrunnelse, Av yrkesoppgaver, Heleheten i, Praktisk-Teoretisk, Utøvelsesaspektet, Begrunnelsesaspektet, Yrkesetiske, Samsvar med yrkeskunnskapens særpreg, Eleven må kunne vise, Hvordan utføre, Begrunne sentrale yrkesoppgaver, Utifra kriterier, Nivå i utdannelsesforløpet, Praktiskrettet eksamener, Jeg mener, Dette må kunne knyttes opp imot skjemaene og at disse gjenspeiler seg i skjemaene som vi lager