Ontwikkelingstaken

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ontwikkelingstaken by Mind Map: Ontwikkelingstaken

1. Volwassenen

1.1. Jong volwassenen(20 - 30 jaar)

1.1.1. Levenspartner kiezen

1.1.2. Sociale rol bereiken(passend bij geslacht)

1.1.3. Leren samenleven met partner & groeien naar gezinsleven

1.1.4. Kinderen opvoeden

1.1.5. Huishouden runnen

1.1.6. Werk zoeken

1.1.7. Burgerlijke verantwoordelijkheid opnemen

1.1.8. Gelijkgezinde sociale groep vinden

1.2. Midden- & laatvolwassenheid(30 - 60 jaar)

1.2.1. Burgerlijke & sociale verantwoordelijkheid nemen

1.2.2. Levensstandaard opbouwen & behouden

1.2.3. Tienerkinderen naar volwassenheid begleiden

1.2.4. Volwassen vrijetijdsbesteding opbouwen

1.2.5. Werken behouden & carrière uitbouwen/ bevrediging professioneel leven uitbouwen

1.2.6. De echtgenoot waarderen als persoon

1.2.7. Lichamelijke veranderingen aanvaarden & zich aanpassen

1.2.8. De echtgenoot waarderen als persooon

1.2.9. Lichamelijke veranderingen aanvaarden & zich eraan aanpassen

1.2.10. Zorg dragen voor eigen ouders

2. Kleuter

2.1. Praten met en het begrijpen van anderen

2.2. Zelfstandig worden

2.3. Genderverschil leren kennen

2.4. Gewetensontwikkeling:

2.4.1. Verschil goed/slecht

2.4.2. verschil waar/niet-waar

2.5. Seksuele bewustwording

3. Oudere & bejaarden

3.1. Aanpassen aan aftakelend lichaam & gezondheid

3.1.1. End User requirements

3.1.2. Action points sign-off

3.2. Aanpassen aan pensioneren & lager inkomen

3.3. Leren omgaan met dood van man/vrouw

3.4. Voorbereiden op eigen dood

4. Lagerschoolkind

4.1. 6 - 10 jaar

4.1.1. Ontwikkelen van sociale & lichamelijke vaardigheden (l'enfant parfait)

4.1.2. Leren omgaan met anderen

4.1.3. Leren: lezen, schrijven & rekenen

4.1.4. Geweten is voltooid

4.1.5. Ontwikkelen van eigenwaarde

4.2. 10 - 11 jaar

4.2.1. Vriendschappen met leeftijdsgenoten

4.2.2. Begrijpen van rol van sekse

4.2.2.1. Man: klussen, auto wassen

4.2.2.2. Vrouw: poetsen, koken

4.2.3. Grove motoriek ontwikkelt

4.2.3.1. Spierkracht

4.2.3.2. Coördinatie

4.2.3.3. Evenwicht

4.2.4. Leren studeren

5. Adolescent:

5.1. Ontwikkelen relatie tussen jongens & meisjes van dezelfde leeftijd

5.2. Accepteren van mannelijke/vrouwelijke rol

5.3. Onafhankelijk worden van volwassenen