Things in The Valley

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Things in The Valley by Mind Map: Things in The Valley

1. Challenges

1.1. Voldoende professionals voor project team

1.2. TTN Gateway > 1 augustus 2016 beschikbaar

1.2.1. Alternatief NU is beschikbaar

1.3. Funding realisatie

1.3.1. ~ 75K voor heel FV

2. Ideas

2.1. Aanpalende regio's mee laten draaien voor kennisspreiding

2.1.1. KAN

2.1.2. Utrecht / HU / ProtoSpace

2.1.3. Achterhoek

2.2. Klein beginnen "Think Big act Small" & selffunding hardware

2.3. Stakeholders/Influencers informeren & betrekken

2.3.1. regioFoodValley

2.3.2. Wim van den Brandt

2.3.3. EBC

2.3.4. ICT Valley

2.3.4.1. Gerrit Valkenbrug

2.3.5. Rabobank

2.3.6. WageningenUR

2.3.6.1. Starthub

2.3.6.1.1. Jan Meiling

2.3.7. PolderHack

2.3.8. BIT

2.3.9. Gemeente Ede

2.3.9.1. Willemien Vreugdenhil

2.3.9.2. Paul Hoffschult

2.3.10. Gemeente Veenendaal

2.3.10.1. Marco Verloop

2.3.11. Provincie Gelderland

2.3.11.1. WEPod

2.3.11.1.1. Alwin Bakker

2.3.12. NV Oost

2.3.12.1. Smart Industry

2.3.12.1.1. Chris Willemsen

2.3.13. RCT Gelderland

2.3.13.1. Wicha Benus

3. Action Points

3.1. Team op volle sterkte

3.1.1. Lead

3.1.2. Ambassadeur/Fundraiser

3.1.3. Communicator/Community Manager

3.1.4. Technisch Consultant

3.1.5. Uitrol manager

3.1.6. Application specialist

3.1.7. Documentalist

3.2. Verbindingen leggen op juiste momenten

3.3. 2 / 3 gateways op korte termijn kopen = "leren door doen"

3.4. 1 / 2 use cases creëren = "verleiden door tonen"

4. Goals

4.1. Realisatie van Open IoT netwerk in FoodValley middels TTN Professionals & Onderwijs

4.2. Realiseerbaar maken middels Crowdsourcing & Private funding in max. 3 jaar

4.3. Testbed creëren voor IoT toepassingen

4.4. Kennis en ervaring herbruikbaar maken voor Community / Andere regio's