Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Things in The Valley by Mind Map: Things in The Valley
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Things in The Valley

Challenges

Voldoende professionals voor project team

TTN Gateway > 1 augustus 2016 beschikbaar

Funding realisatie

Ideas

Aanpalende regio's mee laten draaien voor kennisspreiding

Klein beginnen "Think Big act Small" & selffunding hardware

Stakeholders/Influencers informeren & betrekken

Action Points

Team op volle sterkte

Verbindingen leggen op juiste momenten

2 / 3 gateways op korte termijn kopen = "leren door doen"

1 / 2 use cases creëren = "verleiden door tonen"

Goals

Realisatie van Open IoT netwerk in FoodValley middels TTN Professionals & Onderwijs

Realiseerbaar maken middels Crowdsourcing & Private funding in max. 3 jaar

Testbed creëren voor IoT toepassingen

Kennis en ervaring herbruikbaar maken voor Community / Andere regio's