Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verhuizen naar een ander land by Mind Map: Verhuizen naar een ander land
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Verhuizen naar een ander land

Nederlanders naar buitenland

veel boeren

naar Canada en Nieuw-Zeeland

meer ruimte

meer vrijheid, koeien behandelen met hormonen, brandmerken, geen gezeur (boetes voor mest)

Immigranten naar Nederland

Uit oude kolonien

Indonesie, in 1949 zelfstandig, militairen en ambtenaren zijn niet meer welkom, wie voor de Nederlanders was wil ook weg

Suriname, in 1975 zelfstandig, veel surinamers zijn bang dat Suriname arm zou worden, meer werk in Nederland, 1980 staatsgreep, decembermoorden, daarna denken veel Surinamers dat het niet meer goed komt met Suriname

Uit goedkope arbeiders landen

tussen 1960 en 1970 had Nederland arbeiders nodig

regering smeekt Turken en Marokkanen om te komen werken

ze gaan daarna niet terug, maar laten hun vrouw en kinderen komen

Uit arme landen

geen geld, geen werk, geen voorzieningen in hun eigen land

soms krijgen ze een verblijfsvergunning

Uit enge landen

landen met oorlog

landen met een regering die alles wil beslissen, mensen vervolgt voor hun mening

emigreren

na 2e Wereldoorlog: veel mensen gaan naar ander land

soms vrijwillig (het is daar beter)

soms gedwongen (de regering wil ze vermoorden)

moeilijk: andere taal, andere gewoonten, werk vinden, niet welkom

Vluchtelingen

vluchten

in Nederland in Opvang-Onderzoekscentrum

uitzoeken: echt vervolgd in eigen land?, Ja: blijven voor korte of lange tijd, Nee: uitzetting