Petőfi Sándor pályaképe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petőfi Sándor pályaképe by Mind Map: Petőfi Sándor pályaképe

1. Júlia-versek

1.1. Szendrey Júlia

1.2. Szerelem gyöngyei ciklus

1.2.1. népdal

1.2.1.1. Reszket a bokor mert...

1.2.2. helyzetdal

1.2.2.1. Ez már aztán az élet!

1.2.3. retorizált monológ

1.2.3.1. Elértem, amit ember érhet el...

1.3. biedermeier élményvilág

1.4. Szeptember végén

2. Kései tájköltészete

2.1. bensőséges idill

2.2. jelképteremtés

2.2.1. Az Alföld

2.2.2. Kis-Kunság

2.2.3. A Tisza

3. Pályakezdés

3.1. korai bordalok

3.1.1. helyzetdalok

3.1.2. Athenaeum: A borozó

3.1.3. jellegzetes figurák

3.1.3.1. iszákos ember

3.1.3.2. megcsalt férj

3.1.3.3. szerelmes legény

3.1.3.4. betyár

3.2. népi hangvétel

3.2.1. népdalköltészet

3.2.2. A helység kalapácsa

3.2.3. János vitéz

3.3. A Pesti Divatlap szerkesztője

3.3.1. legtermékenyebb időszak

3.3.2. A helység kalapácsa

3.3.3. a kor "sztárja"

3.3.4. kritika --> válasz: A természet vadvirága

4. Válságkorszaka

4.1. Felhők ciklus

4.2. művészi elégedetlenség

4.3. új utak keresése

5. Forradalmi költészete

5.1. Forradalmi látomásköltészete

5.1.1. forradalmi jövendölő versek

5.1.1.1. Egy gondolat bánt engemet...

5.2. Szabadság, szerelem

5.2.1. a nép felemelésének dalnoka

5.2.2. új költői program

5.2.3. 1848. március 15.

5.2.3.1. márciusi ifjak

5.2.3.2. Nemzeti dal

5.2.3.3. Pilvax kávéház

5.2.4. Szabadságharc idején

5.2.4.1. népszerűsége csökken

5.2.4.2. megszületik fia, Zoltán

5.2.4.3. 1849. július 31. - segesvári csata

6. Ars poéticájának alakulása

6.1. Eötvös József, Kölcsey Ferenc és Bajza József hatása

6.2. természetesség, őszinteség

6.3. politikai mellékjelentés

6.4. Arany János