Етапи роботи над проектом

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етапи роботи над проектом by Mind Map: Етапи роботи над проектом

1. Підготовка

1.1. визначення кола джерел інформації

1.2. аналіз можливих варіантів вирішення проблеми

1.3. організація робочих груп

1.4. розподіл завдань між учасниками проекту

2. Планування

2.1. формулювання мети й завдання проекту

2.2. вибір теми проекту

2.3. вибір програмного забезпечення для виконання проекту

3. Дослідження

3.1. аналіз, синтез, узагальнення отриманих результатів

3.2. Дослідження проблеми і збір інформації

4. Звітність

4.1. Створення звіту

4.1.1. MS Power Point

4.1.2. MS Excel

4.1.3. MS Word

4.2. захист результатів виконання проекту

4.3. оцінка результатів виконання проекту, колективних і особистих досягнень учасників проекту

5. Обробка результатів

5.1. створення математичної моделі

5.2. дослідження за моделлю

5.3. формулювання висновків