Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Høj faglighed - hvad er det?? by Mind Map: Høj faglighed - hvad er det??
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Høj faglighed - hvad er det??

Gode karakterer

At læreren er faglig kompetent

Høj score i nationale test. Pæd. udvalg

Undervisnigsdifferentiering. Pæd. udvalg

Nåes bedst ved, at eleverne forstår, hvorfor de skal lære, og at de har lyst/motivation til at lære. KH

At der stilles så store krav, at eleverne ikke altid kan honore disse (nærmeste udviklingszone).

At man har ressourcer til at nå alle elever, så de får det optimale ud af undervisningen

At nå alle elever. Pæd. udvalg

Måden man arbejder med stoffet på. TN

Projektorienteret

At eleverne forstår, at deres faglige niveau højnes ved, at de også arbejdes med derhjemme - en god studiekultur hjælper dem videre i deres uddannelse. TS, KH,MK, BA

Et læsværdigt og læsbart indhold. ND

Relevans

Kvalitet

At læreren har relationskompetence, fagligt fundament og evne til at skabe ro i undervisningen. KR, KH

AT læreren har høje ambitioner på elevernes vegne - i alle fag. KR, KH,MK

Nyt punkt

At man underviser i sine "fag".

At der er mulighed for fagligt relevante ture.

Sociale ture der gør/sikrer elevernes og klassens trivsel. Dermed øges indlæringen, hvis barnet har det godt, eller klassen har det godt.

At alle elever skal "strække" sig for at kunne følge med.

forældrene forstår accepterer og bakker op om lærernes måde at undervise på, BA