Műelemzés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Műelemzés by Mind Map: Műelemzés

1. Az elemzés főbb fajtái

1.1. generikus elemzés

1.2. szubjektív elemzés

1.3. pszichológiai elemzés

1.4. strukturalista elemzés

1.5. informatikai elemzés

2. Novellaelemzés

2.1. A mű keletkezési körülményei és háttere

2.2. A cím elemzése

2.3. A téma kibontása, tehát nem a cselekmény elmondása, hanem a mű tartalmának kérdésköre, a mondanivaló kifejtése

2.4. Szerkezeti kép

2.5. Jellemek, jellemábrázolás, rendszerek, módszerek

2.6. Konfliktusok

2.7. A mű eszmei mondanivalója, eszmeisége

2.8. Nyelv és stílus

2.9. A mű helye a szerző munkásságában, az irodalomban

2.10. Regény- és novellatípusokba való besorolás

2.11. Egyéb: helyszín, idő, további sajátosságok

3. A drámaelemzés szempontjai

3.1. A mű keletkezésének történelmi, társadalmi, életrajzi háttere

3.2. A cím értelmezése

3.3. A téma megnevezése és kibontása

3.3.1. miről szól, nagyvonalakban

3.4. A dráma szerkezete

3.4.1. expozíció, konfliktus, drámai harc, tetőpont, megoldás

3.5. Műfaji jegyek

3.5.1. tragédia, komédia, tragikomédia

3.6. A jellemek és azok rendszere

3.7. Konfliktusok

3.7.1. kapcsolatban a dráma szerkezetével

3.8. Nyelvezet, dialógusok és monológok

3.9. A korstílus jegyei

3.10. A mű eszmeisége és mondanivalója; jelentésrétegei

3.11. A mű helye az író munkásságában és az irodalomban