Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Hva er ergonomi

1.1. kunnskap om hvordan arbeid og arbeidsmiljø kan tilpasses det enkelte mennesket.

1.2. målet med denne tilpasningen er å hindre at det oppstår skader og heleseplager

2. ergonomi på arbeids plassen.

2.1. fysiske omgivleser

2.2. psykososial faktoerer

2.3. Organisering av arbeidet

3. God ergonomi

3.1. alle har individuelle behov

3.2. derfor handler ergonomi om tilpasse arbeid til det enkelte mennesket