Ergonomi & Helse

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi & Helse by Mind Map: Ergonomi & Helse

1. Belastningslidelser

1.1. Kan føre til sykdom

1.2. Må være i aktivitet for å ikke få belastningslidelser

1.3. Statisk arbeid

1.4. Tunge løft og forflytninger kan føre til belastningslidelser

2. Fysiske omgivelser

2.1. Lys

2.1.1. Included

2.1.2. Included

2.1.3. Excluded

2.2. Støy

2.3. Areal

2.4. Underlag

2.5. Møbler

2.6. Hjelpemidler

3. Gode råd for å forebygge belastningslidelser

3.1. Ta kroppens signaler på alvor

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Vær særlig forsiktig med tunge løft, ensformig arbeid og tidspress

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. Si ifra til arbeidsgiveren og be om tilrettelegging ved behov

4. Eksempler på hjelpemidler og tilrettelegging når vi har fastlåste og ensformige arbeidsoppgaver

4.1. Underarmsstøtte

4.2. Fotstøtte

4.3. Hodetelefoner

5. Psykososiale faktorer

5.1. Arbeidstempo

5.2. Stress

5.3. Kommunikasjon

5.4. Samarbeid

5.5. Veiledning

6. Organisering av arbeidet

6.1. Hvordan arbeidsoppgavene blir lagt til rette og så gjennomført

6.1.1. KPI's

7. Når du skal arbeide etter ergonomiske prinsipper, må du:

7.1. Være fullt klar over hvordan du bruker kroppen når du arbeider

7.2. Arbeide variert gjennom dagen

7.3. Få god opplæring i arbeidsteknikk

7.4. Ha en tilpasset arbeidsplass som gir gode arbeidsstillinger