Маркетингові дослідження проекту.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Маркетингові дослідження проекту. by Mind Map: Маркетингові дослідження проекту.

1. 1. Цілі маркетингових досліджень.

1.1. Сьогодні для того щоб одержати інформацію про ринок будь-яке підприємство змушене проводити маркетингові дослідження (від англ. market — ринок). Маркетингові дослідження можуть носити «розвідувальний» характер, тобто бути спрямованими на збір попередньої інформації, або носити описовий характер. У результаті маркетингових досліджень створюється інформаційна база, що є основою для складання прогнозів програм і стратегій. Процес проведення маркетингових досліджень починається з визначення потреб і завершується підготовкою й презентацією заключного звіту.

1.2. Процес маркетингового дослідження складається з таких етапів:

1.2.1. ♦ визначення проблеми; ♦ визначення потреби в товарі, послузі; ♦ формулювання цілей маркетингового дослідження; ♦ вибір методів проведення маркетингового дослідження; ♦ визначення типів і джерел інформації; ♦ вибір методу збору даних; ♦ розробка форми для збору даних; ♦ збір даних; ♦ аналіз даних; ♦ підготовка й презентація заключного звіту.

2. 2. Методи маркетингових досліджень.

2.1. Існують такі методи маркетингових досліджень: — спостереження в магазині. — спостереження вдома. — дослідження за допомогою фокус-групи. — опитуваня й огляд. — методи поглибленого інтерв'ю. — маркетингові експерименти.

2.2. Методи збору даних

2.2.1. Якісні Збір, аналіз та інтерпретація даних, отриманих шляхом спостереження - спостереження - інтерв’ю - аналіз протоколу - проекційний метод - панельний метод - метод експертних оцінок . Кількісні Збір даних у ході опитувань великої кількості респондентів - анкетування - опитування Кількісні методи збору даних проводять за допомогою спеціально розроблених опитувальних анкет.

3. 3 історії питання.

3.1. Соціально-етичний маркетинг

3.1.1. Концепція соціально-етичного маркетингу передбачає отримання вигоди через задоволення потреб своїх клієнтів, але без завдання шкоди суспільству. Сам продукт або компанія, що його виробляє, задовольняє неекономічні потреби суспільства.

3.2. «Дикий» маркетинг

3.2.1. «Дикий» маркетинг заснований на використанні яскравих, таких, що запам'ятовуються, образів і акцій.Наприклад, Америці маркетологи запропонувавши компанії «Кока-Кола» проектувати зображення свого логотипа на місячний диск. Подібні рекламні витівки навряд чи можна вважати чимось принципово новим. Ще в 1970-ті роки Альфред Хічкок сплавив униз по Темзі ляльку, що зображувала його самого на повний зріст, для того аби привернути увагу до свого нового фільму.

4. 3. Реклама -двигун торгівлі.

4.1. Рекламування продукції є важливим елементом маркетингу. Традиційні методи рекламування нових товарів, як і раніше, широко використовуються й виявляються цілком ефективними. До них належать: — рекламні буклета; — реклама на біг-бордах; — ефектні торговельні знаки; — нанесення назви фірми на ручки, плакати, календарі тощо. Інтернет — прекрасний засіб для поширення реклами й антиреклами. Чати й спеціальні сайти, на які будь-який бажаючий може викласти негативну інформацію щодо товарів та послуг, що не виправдали його очікувань, дозволяють швидко виявити несумлінні компанії, які викидають на ринок товари низької якості. Однак для тих, хто дійсно може запропонувати щось особливе, маркетинг через Інтернет пропонує нові можливості для розширення бізнесу, не пов'язані зі значними витратами;

4.2. Це цікаво

4.2.1. Рекламний «шум» особливо важливий для впливу на свідомість молоді, яку більшість маркетологів уважають пріоритетною цільовою групою. Установлено, що для людей, які народилися між 1979 і 1994 роками, інформації, отриманої від знайомого, цілком достатньо для того, щоб прийняти рішення щодо нової покупки («Анатомія шуму» Еммануель Розен). Компанії, що займаються дослідженнями у сфері маркетингу, з'ясували, що сьогодні молоді жінки, які купили якийсь предмет одягу, рекомендують придбати такий самий удвічі більшій кількості своїх знайомих, аніж це зробили б їхні матері. Стратегія, що нею користується компанія Kibu.com для розкручування свого сайту, одержала назву «маркетинг рівності». Kibu.com наймає велику кількість школярок, які відвідують місця, де збирається молодь, роздають там усіляку дрібну парфумерію й розповідають про сайт. Ця стратегія має переконати споживачів у тому, що ті люди, які стоять за брендом, можуть бути їхніми друзями.

5. 4. Прямі продажі.

5.1. Прямі продажі - це просування (англ. promotion) товару від виробника до споживача «без крамниці », оминаючи роздрібну мережу. Розрізняють три основні способи прямих продажів: ♦ торгівля розносна (у тому числі мережева); ♦ торгівля поштою; ♦ торгівля через крамниці, що належать виробникові

6. ? Робота за запитаннями

6.1. 1. Яка мета маркетингових досліджень? 2. Перелічіть складові маркетингового дослідження. 3. Які цілі й можливості реклами? 4. Охарактеризуйте види прямих продажів. 5. Розкажіть про особливості прямих продажів. 6. Усім відомо, що «покупець завжди правий». Як ви вважаєте, чи виправдане це твердження в сучасному житті? 7. Як ви вважаєте, чи є маркетингова діяльність обов'язковою для кожного підприємства на сучасному ринку товарів і послуг? 8. Поясніть різницю між адміністративно-командною й ринковою економічними системами. 9. Охарактеризуйте три основних питання економіки. 10. Як вирішуються три основнйх питання економіки в умовах ринкової системи? 11. Охарактеризуйте суть якісних методів маркетингових досліджень. 12. Яка сфера застосування кількісних методів маркетингових досліджень? 13. Виберіть із наведеного переліку кількісні методи маркетингових досліджень: а) спостереження; б) анкетування; в) інтерв'ю; г) метод експертних оцінок; д) опитування. 14. Охарактеризуйте різницю між торгівлею через магазини й торгівлею шляхом прямих продажів. 15. Збільшення споживаная дешевих продуктів харчування свідчить про: а) зниження рівня життя; б) підвищення рівня життя; в) підвищення заробітної плати; г) зниження цін. 16. Який метод маркетингових досліджень ви вважаєте найбільш ефективним? Чому?