Hygiëne in de keuken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hygiëne in de keuken by Mind Map: Hygiëne in de keuken

1. HACCP

1.1. Hazard analysis

1.1.1. gevarenanalyse

1.2. critical control points

1.2.1. kritische controlepunten

1.3. 7 kernpunten systeem

2. Voedselveiligheid

2.1. FAVV

2.2. De smiley's

2.3. microbieel bederf

3. Persoonlijke hygiëne eisen

3.1. Handhygiëne

3.2. Haarhygiëne

3.3. Kledingvoorschriften

4. Leerling

4.1. Gedragsbeïnvloeding

4.2. imago

4.3. financiële redenen

4.4. gedragsverandering

4.5. externe factoren

5. Bewustwording

5.1. rol school

5.2. campagne

5.3. externe factoren

5.4. voorschriften