Mitkä ja miten raskaana olevan toiminnot vahingoittavat sikiötä?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mitkä ja miten raskaana olevan toiminnot vahingoittavat sikiötä? by Mind Map: Mitkä ja miten raskaana olevan toiminnot vahingoittavat sikiötä?

1. ALKOHOLI

1.1. Vaikutus riippuu siitä missä vaiheessa raskautta altistus tapahtuu ja kuinka paljon äiti juo.

1.2. Äidin juoma alkoholi siirtyy suoraan sikiöön

1.3. Pienikokoisuus, pieni pää, poikkeavat kasvonpiirteet, kehitysvamma --> n. 60 vuodessa

1.4. Vaurioiden syntyyn vaikuttavat geneettinen alttius sekä muut yksilölliset tekijät

2. HUUMEET

2.1. Lisää raskauden riskiä monin tavoin --> pieni painoisuus, ennen aikaisuus, kohtukuoleman vaara kasvaa

2.2. Vastasyntyneen vakavat vieroitusoireet (heroiini)

2.2.1. tarkkaavuus häiriöt

2.3. Synnyttäjän ja vastasyntyneen aliravitsemus (amfetamiini)

2.3.1. Imemisvaikeudet, kohonnut RR, oksentelu, poikkeava itkuääni

2.4. Sikiön hapenpuute (kokaiini) --> lisää istukan ennenaikaisen irtoamisen riskiä

2.4.1. Näköhäiriöt, kielellinen kehitys

2.4.2. Kouristukset, sydämen rytmihäiriöt

3. TUPAKOINTI

3.1. Lisää merkittävästi; sikiön kasvuhäiriön,ennen aikaisen synnytyksen, istukan ennenaikaisen irtoamisen vaaraa

3.2. Keskenmenon riski 33 sataa äitiä kohden (normaali 10-15)

3.3. Vaikuttaa lapsen terveyteen myös pitkällä aikavälillä

3.4. NIKOTIINI

3.4.1. Heikentää kohdun ja istukan verenkiertoa ja sikiön hapensaantia.

3.5. Kaksinkertaistaa sikiön kasvuhäiriön riskiä

3.6. Lapset syntyvät 200 g kevyempinä kuin normaalit lapset --> lisää kohtukuolemia, ensi viikkojen aikana kuolleiden lasten määrää ja vastasyntyneiden sairastavuutta

3.7. Apgar pisteet huonommat, lapsivedessä usein lapsenpihkaa, synnytyksen jälkeen tarkkailun tarve suurempi kuin muilla

3.8. Alttiimpia myöhemmällä iällä hengitystieinfektioille, oppimishäiriöille ja ylivilkkaudelle

3.9. Koliikkia esiintyy tupakoivan äidin lapsella useammin kuin muilla