Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

e-learning tools by Mind Map: e-learning tools
1.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

e-learning tools

Instructional Tools

Alati za kreiranje, isporuku, upravljanje, praćenje i kreiranje okruženja za e-učenje

15desks

ALat je besplatan i služi za pravljanje nastavnim planovima i progamima, ocenama, zadacima. Služi za komunikaciju sa studentima koji prate kurseve u jednoj ili više institucija. Sve je na jednom mestu i bezbedno je. Studenti komiuniciraju efikasno sa instruktorima, dele resurse ka kolegama, imaju pristup rokovima i mogu da prate svoj rad. Instruktori upravljaju svojim planovima, programima, zadacima i ocenama. Administratori mogu da nadgledaju aktivnosi u institucijama, da kreiraju kurseve, dodaju studente, nastavnike, nove administratore.  

CALI Author

Calli je centar za pomoć za kreiranje obrazovnih tutorijala pomoću računara. Lekcije kreirane pomocu CAlli Author-a se mogu pokrenuti na lokalnom računaru ili preko web-a. Svako može da koristi Calli Author za pisanje lekcija na osnovu ugovora o licenciranju. Ovo okruženje pruža veliki broj mogućnosti za pomoć autorima lekcija i učenicima.  

Live tools

Ovi alati služe za kreiranje online sastanaka, virtuelnih okruženja za učenje i sl.

Dimdim

Dimdim predstavlja Web konferencijski servis. Omogućava nam da držimo uživo sastanke, koristeći samo naš web browser i Dimdim, omogućava nam da sarađujemo u realnom vremenu sa bilo kim i bilo gde u svetu. Omogućava video, govorne i telefonske konferencije. Sve ove funkcionalnosti omogućavaju adekvatnu komunikaciju izmedju studenata i predavača.  

Elluminate

Elluminate nam omogućava pravljenje virtuelnih učionica u realnom vremenu i namenjen je akademskim institucijama i kompanijskim obukama. Na Elluminate su ujedinjene video i web konferencije, instant poruke, telefon, učenje i sistemi za upravljanje sadržajem, socijalne mreže i jos mnogo stvari koje pomažu učenje, tako da bude bolje, brže i efikasnije

Document and presentation tools

Alati koji služe za kreiranje i delenje sadržaja putem web-a.

Google docs

Služi za kreiranje i delenje dokumenata, unakrsnih tabela i prezentacija. Moguće je lako prenošenje datoteka sa našeg računara na web, što omogućava pristupanje našim datotekama sa bilo kog računara ili naprednijih telefona. Omogučava nam saradnju u realnom vremenu, što predstvlja veliku prednost kada je u pitanju komunikacija predavača i studenata na udaljenim lokacijama.    

Open Offise

Office je multiplatformski paket koji obuhvata pisanje, matematiku, crtanje, računanje, baze,... OpenOffise je sponzorisan od strane Oracle, kako bi se kreirao najbolji mogući kancelarijski paket koji mogu da koriste.

Blogging, web and wiki tools

To su alati za kreiranje blogova, web sajtova i wiki-ja.

Edublogs

Omogućava jednostavno kreiranje i upravljanje blogovima svih studenata sa malo muke. Mogu se praviti odlične diskusije, zameniti papir biltenom, stavljati video snimke, dokumenta, kreiranje publikacija.    

Embedit

Vrši prikazivanje sadrđaja na našem sajtu, daje mogućnost davanja dozvola za preuzimanje ili štampanje dokumenata. Imamo mogućnost da istaknemo bitne odlomke ili delove dokumenata za publiku. Imamo uvid ko se od gledalaca uključuje u realnom vremenu.

Image, audio and video tools

To su alati koji služe za kreiranje i izmenu video i audio fajlova

Animoto

Omogućava kreiranje videa koji se sastoji od naših slika. Daje jako lepo uklopljene video snimke uz muziku, korišćenjem napih fotografija. Mogu se napraviti aplikacije kose se integrišu sa Animoto platformom. Koristeći Quickstart API možemo dobiti jako brzo gotovo rešenje. Animo pro može jako pomoći našem poslovanju i edukaciji.  

Audacity

Služi za snimanje i uređivanje zvuka. Dostupan je na mnogim operativnim sistemima. Omogućava instalacije različitih verzija ovog softvera na istom računaru. Omogućava kreiranje dokumentacije i prevode na druge jezika.  

Communication tools

Alati za sinhronu i asinhronu komunikaciju

Chatterous

Omogućava grupno ćaskanje preko interneta, e-maila i li telefona  

Chatzy

Privatne sobe za časkanje ili virtuelne sobe

Personal productivity tools

Alati namenjeni pojedincima za učenje, skupljanje informacija ili prezentovanje

Dropbox

Imamo fajlove sinhronizovane između računara i automatsko kreiranje sigurnosnih kopija datotek na mreži  

Evernote

Type text or a website address or translate a document. Cancel Listen Lako snimanje i pretraživanje informacija u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta.

Mobile tools

Alati za rad, učenje putem mobilnih telefona

Educate

Omogućuje mobilni pristup predavačima i studentima rasporedu, ocenama i sl.

Animoto.com

kreiranje video zapisa