Két világháború közti zenei irányzatok kialakulása

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Két világháború közti zenei irányzatok kialakulása by Mind Map: Két világháború közti zenei irányzatok kialakulása

1. Futurizmus

1.1. mozgás,dinamizumus,modern technika

1.2. első futuristák: olaszok- Marinetti a versenyautóhoz ír ódát

1.3. Zenében: Arthur Hoeger: Pacific 231 című zenekari mű, a gyorsvonati mozdonyoknak hódol

2. Bruitizmus

2.1. Zaj-zene

2.2. Futurizmus valódi zenéje

2.3. írók, költők elképzeléseit próbálják lefordítani a zene nyelvére

3. Expresszionizmus

3.1. Zenészek maradéktalanul magukévá tehették

3.2. Emberi lélek belső világát, titkait kutatja, formai-hangnemi kötöttségek nélkül

3.3. Legnagyobb mestere: Arnold Schonberg

4. Dodekafónia

4.1. Schonberg munkája alapján alakult ki, elveit ő hirdette meg

4.2. Tizenkét hangúság, a tizenkét hang egyenrangú, egy előre meghatározott sorrendben

4.3. Szerális zene

5. Neo-klasszicizmus

5.1. A század nagy eszméinek, érzelmességének,világának teljes elkerülése, tagadása

5.2. Antiromantika

5.3. Tonalitás kevésbé rugaszkodik el a hagyományostól

5.4. Legnagyobb mestere: Igor Stravinsky

6. Folklorizmus

6.1. Népzenét felfedező, népi dallamokból ihletet merítő zenei stílus

6.2. Bartók Béla, Kodály Zoltán

6.3. Igor Stravinsky korai műveiben

6.4. neo- vagy új-folklorizmus