Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fizyka by Mind Map: Fizyka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fizyka

kwarki

właściwości

kwarki mają ładunek, 2/3, - 1/3

kwarki mają kolor, R, G, B

antykwarki mają anty kolor, anty-R, anty-G, anty-B

typy

I GEN, + górny (up), dolny (down)

II GEN, + powabny (charm), dziwny (strange)

III GEN, + prawdziwy (top), piękny (bottom)

Hadrony

rodzaje

Mezony, kwarki, kwark i antykwark, przykłady, pion plus π+ (u ¯d), pion minus π- (¯u d), właściwości, bardzo niestabilny

właściwości

mają ładunek x 1

nie mają koloru (kolory kwarków tworzących dają kolor neutralny), R+G+B, G+anty-G

dużo cieższe od sumy mas składowych kwarków

Leptony

typy

I GEN, - elektron, neutrino elektronowe

II GEN, - mion, neutrino mionowe

III GEN, - tau, neutrino tau

rozpad

gdy rozpada się lepton zawsze produktem jest jego neutrino

liczba elektronowa/minowa/tau musi być stała, lepton +1, antylepton -1

neutrina

właściwości, bardzo mała masa, brak ładunku E-M, brak ładunku kolorowego, bardzo żadko reagują z czymkolwiek

oddziaływania

E-M

nośnik, foton, 0

oddziaływanie, główne, tarcie, magnetyzm, szczątkowe, tworzenie cząsteczek, między elektronami i jądrem różnych atomów

Silne

nośnik, gluon, kolor-antykolor

oddziaływanie, główne, kwarki w hadronach, szczątkowe, hadrony w jądrze atomowym

właściwości, siła pola rośnie przy oddalaniu, kwarki nie moga istnieć osobno; przy rozdzielaniu siła pola kolorowego rośnie i tworzy się nowy kwark i anty-kwark relaksując pole

Słabe

nośnik, bozony W+, W-, Z, +1, -1, 0

właściwości, rozpad na czątkę mniejszej generacji to zmiana zapachu, tylko gdy rozpad W+ lub W-, tylko to oddziaływanie może powodować rozpad elementarnych

Graw

fermiony vs bozony

fermiony

spin x+1/2

Zakaz Pauliego

co, kwark (1/2), lepton (1/2), złożone, bariony, nutron, proton

bozony

spin x

co, przenoszące oddziaływania (1), parzyste fermiony, jądro a. o parzystej liczbie prot i neutr, mezony

Bariony

kwarki

przykłady

proton (uud)

neutron (udd)