Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Fizyka by Mind Map: Fizyka

1. kwarki

1.1. właściwości

1.1.1. kwarki mają ładunek

1.1.1.1. 2/3

1.1.1.2. - 1/3

1.1.2. kwarki mają kolor

1.1.2.1. R

1.1.2.2. G

1.1.2.3. B

1.1.3. antykwarki mają anty kolor

1.1.3.1. anty-R

1.1.3.2. anty-G

1.1.3.3. anty-B

1.2. typy

1.2.1. I GEN

1.2.1.1. + górny (up)

1.2.1.2. dolny (down)

1.2.2. II GEN

1.2.2.1. + powabny (charm)

1.2.2.2. dziwny (strange)

1.2.3. III GEN

1.2.3.1. + prawdziwy (top)

1.2.3.2. piękny (bottom)

2. Hadrony

2.1. rodzaje

2.1.1. Mezony

2.1.1.1. kwarki

2.1.1.2. kwark i antykwark

2.1.1.3. przykłady

2.1.1.3.1. pion plus π+ (u ¯d)

2.1.1.3.2. pion minus π- (¯u d)

2.1.1.4. właściwości

2.1.1.4.1. bardzo niestabilny

2.2. właściwości

2.2.1. mają ładunek x 1

2.2.2. nie mają koloru (kolory kwarków tworzących dają kolor neutralny)

2.2.2.1. R+G+B

2.2.2.2. G+anty-G

2.2.3. dużo cieższe od sumy mas składowych kwarków

3. Leptony

3.1. typy

3.1.1. I GEN

3.1.1.1. - elektron

3.1.1.2. neutrino elektronowe

3.1.2. II GEN

3.1.2.1. - mion

3.1.2.2. neutrino mionowe

3.1.3. III GEN

3.1.3.1. - tau

3.1.3.2. neutrino tau

3.2. rozpad

3.2.1. gdy rozpada się lepton zawsze produktem jest jego neutrino

3.2.2. liczba elektronowa/minowa/tau musi być stała

3.2.2.1. lepton +1, antylepton -1

3.3. neutrina

3.3.1. właściwości

3.3.1.1. bardzo mała masa

3.3.1.2. brak ładunku E-M

3.3.1.3. brak ładunku kolorowego

3.3.1.4. bardzo żadko reagują z czymkolwiek

4. oddziaływania

4.1. E-M

4.1.1. nośnik

4.1.1.1. foton

4.1.1.1.1. 0

4.1.2. oddziaływanie

4.1.2.1. główne

4.1.2.1.1. tarcie

4.1.2.1.2. magnetyzm

4.1.2.2. szczątkowe

4.1.2.2.1. tworzenie cząsteczek

4.1.2.2.2. między elektronami i jądrem różnych atomów

4.2. Silne

4.2.1. nośnik

4.2.1.1. gluon

4.2.1.1.1. kolor-antykolor

4.2.2. oddziaływanie

4.2.2.1. główne

4.2.2.1.1. kwarki w hadronach

4.2.2.2. szczątkowe

4.2.2.2.1. hadrony w jądrze atomowym

4.2.3. właściwości

4.2.3.1. siła pola rośnie przy oddalaniu

4.2.3.1.1. kwarki nie moga istnieć osobno; przy rozdzielaniu siła pola kolorowego rośnie i tworzy się nowy kwark i anty-kwark relaksując pole

4.3. Słabe

4.3.1. nośnik

4.3.1.1. bozony W+, W-, Z

4.3.1.1.1. +1

4.3.1.1.2. -1

4.3.1.1.3. 0

4.3.2. właściwości

4.3.2.1. rozpad na czątkę mniejszej generacji to zmiana zapachu

4.3.2.1.1. tylko gdy rozpad W+ lub W-

4.3.2.2. tylko to oddziaływanie może powodować rozpad elementarnych

4.4. Graw

5. fermiony vs bozony

5.1. fermiony

5.1.1. spin x+1/2

5.1.2. Zakaz Pauliego

5.1.3. co

5.1.3.1. kwark (1/2)

5.1.3.2. lepton (1/2)

5.1.3.3. złożone

5.1.3.3.1. bariony

5.2. bozony

5.2.1. spin x

5.2.2. co

5.2.2.1. przenoszące oddziaływania (1)

5.2.2.2. parzyste fermiony

5.2.2.2.1. jądro a. o parzystej liczbie prot i neutr

5.2.2.2.2. mezony

6. Bariony

6.1. kwarki

6.2. przykłady

6.2.1. proton (uud)

6.2.2. neutron (udd)