Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Fizyka by Mind Map: Fizyka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Fizyka

kwarki

właściwości

kwarki mają ładunek, 2/3, - 1/3

kwarki mają kolor, R, G, B

antykwarki mają anty kolor, anty-R, anty-G, anty-B

typy

I GEN, + górny (up), dolny (down)

II GEN, + powabny (charm), dziwny (strange)

III GEN, + prawdziwy (top), piękny (bottom)

Hadrony

rodzaje

Mezony, kwarki, kwark i antykwark, przykłady, pion plus π+ (u ¯d), pion minus π- (¯u d), właściwości, bardzo niestabilny

właściwości

mają ładunek x 1

nie mają koloru (kolory kwarków tworzących dają kolor neutralny), R+G+B, G+anty-G

dużo cieższe od sumy mas składowych kwarków

Leptony

typy

I GEN, - elektron, neutrino elektronowe

II GEN, - mion, neutrino mionowe

III GEN, - tau, neutrino tau

rozpad

gdy rozpada się lepton zawsze produktem jest jego neutrino

liczba elektronowa/minowa/tau musi być stała, lepton +1, antylepton -1

neutrina

właściwości, bardzo mała masa, brak ładunku E-M, brak ładunku kolorowego, bardzo żadko reagują z czymkolwiek

oddziaływania

E-M

nośnik, foton, 0

oddziaływanie, główne, tarcie, magnetyzm, szczątkowe, tworzenie cząsteczek, między elektronami i jądrem różnych atomów

Silne

nośnik, gluon, kolor-antykolor

oddziaływanie, główne, kwarki w hadronach, szczątkowe, hadrony w jądrze atomowym

właściwości, siła pola rośnie przy oddalaniu, kwarki nie moga istnieć osobno; przy rozdzielaniu siła pola kolorowego rośnie i tworzy się nowy kwark i anty-kwark relaksując pole

Słabe

nośnik, bozony W+, W-, Z, +1, -1, 0

właściwości, rozpad na czątkę mniejszej generacji to zmiana zapachu, tylko gdy rozpad W+ lub W-, tylko to oddziaływanie może powodować rozpad elementarnych

Graw

fermiony vs bozony

fermiony

spin x+1/2

Zakaz Pauliego

co, kwark (1/2), lepton (1/2), złożone, bariony, nutron, proton

bozony

spin x

co, przenoszące oddziaływania (1), parzyste fermiony, jądro a. o parzystej liczbie prot i neutr, mezony

Bariony

kwarki

przykłady

proton (uud)

neutron (udd)