ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ by Mind Map: ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ

1. Змістовний модуль І. Вступ до геронтопсихології

1.1. Предмет і завдання геронтопсихології

1.2. Історія розвитку геронтопсихології

1.3. Типологія старості. Психологічні фактори старіння

1.4. Особливості розвитку пізнавальної і особистісної сфер у літньому віці

2. Змістовний модуль ІІ. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

2.1. Особливості міжособистісних стосунків у похилому віці

2.2. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

3. Змістовний модуль ІІІ. Психологічна і соціальна допомога особам похилого та старечого віку

3.1. Власне-вікові (непсихотичні) реактивні стани в старості

3.2. Психологічна і соціальна робота з особами похилого та старечого віку

4. Карта курсу

5. Самостійна робота

6. Робоча програма

7. Література

7.1. Основна

7.2. Додаткова

8. Система контролю

8.1. Поточний

8.2. Підсумковий

9. Форум курсу