Lakóhelyünk földrajzi környezete

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lakóhelyünk földrajzi környezete by Mind Map: Lakóhelyünk földrajzi környezete

1. 3. Idő

1.1. Időegységek

1.2. Sorrend

2. 5. Módszerek

2.1. Munkaforma

2.1.1. Frontális

2.1.2. Csoport

2.2. Munkafolyamtok

2.2.1. Vita

2.2.2. Helyszínépíés

3. 4. Feladatok

3.1. Típusok

3.1.1. Diagramelemzés

3.1.2. Térkép leolvasás

3.1.3. Forráselemzés

3.2. Idő

3.3. Eszközök

3.3.1. Atlasz

3.3.2. Tankönyv

3.3.3. Füzet

4. 8. Tanóra

4.1. Reflexió

4.2. Önértékelés

5. 7. Módosítás, átszervezés

5.1. Hibák

5.2. B terv

6. 6. Feladatmegoldás

6.1. Előadás

6.2. Prezentáció

7. 2. Témaegységek

7.1. Társadalmi tényezők

7.1.1. Ipar

7.1.1.1. Ásványkincs, energiahordozó

7.1.1.1.1. Kitermelés folyamta

7.1.1.1.2. Felhasználása

7.1.1.1.3. Országos jelentősége

7.1.1.2. Fő telepítő tényezői

7.1.1.3. Üzemek

7.1.2. Szolgáltatások

7.1.2.1. Település belső közlekedése

7.1.2.2. Áthaladó forgalom sűrűsége

7.1.2.3. Kis üzletek, nagy üzletek megoszlása

7.1.2.4. Banki-pénzügyi szolgáltatások

7.1.2.5. Orvosi ellátás

7.1.2.6. Település kúlturális intézményei

7.1.3. Mezőgazdaság

7.1.3.1. Jellemző növények, állatok

7.1.3.2. Termésátlag országos viszonylatban

7.1.3.3. Birtokméret

7.1.3.4. Környezetbarát művelési technika?

7.1.4. Népesség

7.1.4.1. Korösszetétel

7.1.4.2. Nemzetiségi összetétel

7.1.4.3. Vallási megoszlás

7.1.4.4. Szociális problémák

7.2. Természeti tényezők

7.2.1. Természetes növénytakaró

7.2.1.1. Védett terület

7.2.1.2. Talaj típusa

7.2.1.3. Növényzettel borított terület mennyisége

7.2.2. Vízrajz

7.2.2.1. Tavak

7.2.2.2. Folyók

7.2.2.3. Források

7.2.2.4. Csatornahálózat

7.2.3. Felszín

7.2.3.1. Domborzat

7.2.3.1.1. Kialakító folyamtok

7.2.3.2. Nagy tájak, kis tájak körében elhelyezni

7.2.4. Éghajlat

7.2.4.1. Csapadék mennyisége

7.2.4.2. Napsugárzás mennyisége

7.2.4.3. Széljárás

8. 1.Földrajzi fekvés

8.1. Ország

8.1.1. Megye

8.1.1.1. Járás