basisonderwijs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
basisonderwijs by Mind Map: basisonderwijs

1. groepen

1.1. groep 1/2

1.2. groep 3

1.3. groep 4

1.4. groep 5

1.5. groep 6

1.6. groep 7

1.7. groep 8

2. vakken

2.1. rekenen

2.1.1. wereld in getallen

2.1.2. pluspunt

2.2. spelling

2.3. begrijpend lezen

2.4. aardrijkskunde

2.5. gym

2.6. lezen

3. verschillend onderwijs

3.1. hyena plan

3.2. het nieuwe leren

3.3. speciaal onderwijs

3.4. montessori