Eines TAC per la direcció

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eines TAC per la direcció by Mind Map: Eines TAC per la direcció

1. Coordinar

1.1. Correu electrònic

1.1.1. Gmail

1.2. Agenda

1.2.1. Google Calendar

1.3. Planificació

1.3.1. Google Calendar

1.4. Consens

1.4.1. Doodle com

1.5. Videoconferència

1.5.1. Skype

1.6. Escrits

1.6.1. Google sites

2. Treballar en espais virtuals col·laboratius

2.1. Web

2.1.1. Google sites

2.2. Bloc

2.2.1. Xtec Blocs

2.3. Wiki

2.3.1. Google sites

3. Crear continguts

3.1. Crear un document

3.1.1. Google docs

3.2. Mapa conceptual/mental

3.2.1. https://www text2mindmap com/

3.3. Cartell

3.3.1. Wordle

3.4. Vídeos

3.4.1. Youtube

3.5. Línies cronològiques

3.5.1. timerime

3.6. Crear i usar àudio-guies

3.6.1. Scribd

4. Avaluar

4.1. Crear formularis

4.1.1. Formularis de Google

4.2. Rúbriques d'avaluació

4.2.1. Rubistar

5. Missatges breus

5.1. Whatsapp

6. Cercar i organitzar recursos i serveis

6.1. Sindicar continguts

6.1.1. Symbaloo

6.2. Marcar i compartir els llocs favorits

6.2.1. Scoop-it

6.3. Organitzar vídeos

6.3.1. Youtube

6.4. Organitzar fotografies

6.4.1. Google Fotos

6.5. Crear i organitzar presentacions

6.5.1. Google drive

6.6. Crear i organitzar documents

6.6.1. Google drive

6.7. Emmagatzemar arxius

6.7.1. Google drive

7. Publicar continguts

7.1. Crear un llibre

7.1.1. Scribd

7.2. Crear una presentació

7.2.1. Prezi