De pluriforme samenleving

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De pluriforme samenleving by Mind Map: De pluriforme samenleving

1. cultuur

1.1. normen

1.1.1. normoverschrijdend gedrag

1.2. waarden

1.3. cultuurkenmerken

1.3.1. internalisatie

1.3.2. integratie

1.3.3. socialisatie

1.4. cultuurrelativisme

1.5. cultuuruniversalisme

1.5.1. westerse dominante cultuur

1.6. sociale identiteit

1.6.1. individualisme

1.6.2. collectivisme

1.6.2.1. loyaliteit

1.7. gedrag

1.7.1. nature

1.7.2. nurture

1.7.3. integratie

2. samenleving

2.1. integratie

2.1.1. socialisatie

2.1.1.1. socialiserende instituties

2.1.1.2. positieve en negatieve sancties

2.1.1.2.1. formeel

2.1.1.2.2. informeel

2.1.2. cultuuroverdracht

2.1.2.1. imitatie

2.1.2.2. informatie

2.2. segregratie

2.2.1. taalachterstand

2.2.2. achterstandswijken

2.3. assimilatie

2.4. sociale cohesie

2.4.1. dominante cultuur

2.4.2. subcultuur

2.4.3. tegencultuur

2.5. culturele diversiteit

2.5.1. multicultureel

2.5.2. pluriform

3. migratie

3.1. politieke motieven

3.1.1. politieke overtuiging

3.1.2. (burger)oorlog

3.2. sociale motieven

3.2.1. gezinshereniging

3.2.2. gezinsvorming

3.3. economische motieven

3.3.1. economische kansen

3.3.2. armoede

3.4. push- en pullfactoren

3.5. asielbeleid

3.5.1. asielzoeker

3.5.1.1. vluchteling

3.5.1.1.1. VN-vluchtelingenverdrag

3.5.1.2. migrant

3.5.2. asielprocedure

3.5.3. restrictief toelatingsbeleid

3.5.4. verdrag van maastricht

3.5.5. illegaal