Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

GRÈCIA by Mind Map: GRÈCIA
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

GRÈCIA

GRECS ANTICS

Mescla de pobles

assentats, Península Balcànica, Âsia Menor

exemples, doris, aqueus

organitzats

ciutats estats POLIS, independents entre sí, dominen territori els envolta, campo, lleis pròpies, el seu exèrcit, la seva moneda

Els unia

Origen comú, primeres cultures, Minoica, Micènica

Mateixa, llengua, cultura

Mateixos, Déus (politeistes, poli=molts, teos=déus), ritus

2 GRANS POLIS

Ciutats estats

amb muralles

estructura, Acròpolis->part alta (acro=alt, polis=ciutat), edificis religiosos, refugi població devant perill, Part baixa, àgora, plaça amb, mercat, edificis, religiosos, polítics, comercials

Ciutats importants

Esparta, oligarquia, govern d´uns pocs, aristoi, els millors, propietaris terres i militars, formen Consell, prenen decisions polítiques, impartien justícia, controlen exèrcit

Atenes, democràcia, govern del poble, poble reunit assemblea, elegir governants, votaven lleis

a vegades governats per, Tirans, tot el poder ells

INSTITUCIONS GOVERN DEMOCRÀCIA

EKKLESIA

assemblea ciutadans, voten lleis, voten la guerra, voten desterrament, ostracisme (OSTRAKON-taula argila)

escollien per elecció, Magistrats, tipus, estrategs, dirigien exèrcit, arconts, governaven ciutat, tresorers, hisenda

sorteo, HELIEA (tribunals), 6000 jutges, BULÉ (consell), 500 ciutadans, preparen lleis

SOCIETAT

desigual

dones, vida domèstica, no dret a vot

esclaus, propietat d´altre persona, treballs durs

metecs, estrangers, no fills atenencs, treball, artesans, comerciants, exèrcit, pagaven imposts, no participar política

ciutadans, fills de pare-mare atenencs, dret vot, càrrecs polítics, comanen exèrcit

DOMINI HEL.LADE

Guerres Mèdiques

entre, perses, volien conquerir polis, atenencs, varen derrotar Perses, Batalla Marató

Atenes polis + poderosa

poder amunt altres polis

Lliga de Delos, per organitzar-se militarmente davant altre atac, associació ciutats, dirigides per Atenes, Polis donaven, vaixells, doblers, Atenes, recaptave impostos, guardava tresor a Delos

Guerres Peloponès

Esparta, coalició ciutats, lluitar contra Atenes, Lliga del Peloponès

derrota Atenes i els seus aliats

resultat, tota Grècia, pobresa, polis en mans tirans, fi esplendor polis gregues

Conquista Hèl.lade per Macedònia

Macedònia, territori nord Grècia, Filip II, aprofita decadència polis, conquerir Grècia, seu fill, Alexandre el Gran, unificar Grècia sota seva monarquia

COLONITZACIÓ

emigració grecs per

augment població

manca terres per conrear

zones

Sud Itàlia

Península Ibèrica

Mar Negre