Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GRÈCIA by Mind Map: GRÈCIA

1. GRECS ANTICS

1.1. Mescla de pobles

1.1.1. assentats

1.1.1.1. Península Balcànica

1.1.1.2. Âsia Menor

1.1.2. exemples

1.1.2.1. doris

1.1.2.2. aqueus

1.2. organitzats

1.2.1. ciutats estats POLIS

1.2.1.1. independents entre sí

1.2.1.2. dominen territori els envolta

1.2.1.2.1. campo

1.2.1.3. lleis pròpies

1.2.1.4. el seu exèrcit

1.2.1.5. la seva moneda

1.3. Els unia

1.3.1. Origen comú

1.3.1.1. primeres cultures

1.3.1.1.1. Minoica

1.3.1.1.2. Micènica

1.3.2. Mateixa

1.3.2.1. llengua

1.3.2.2. cultura

1.3.3. Mateixos

1.3.3.1. Déus (politeistes, poli=molts, teos=déus)

1.3.3.2. ritus

2. 2 GRANS POLIS

2.1. Ciutats estats

2.1.1. amb muralles

2.1.2. estructura

2.1.2.1. Acròpolis->part alta (acro=alt, polis=ciutat)

2.1.2.1.1. edificis religiosos

2.1.2.1.2. refugi població devant perill

2.1.2.2. Part baixa

2.1.2.2.1. àgora

2.2. Ciutats importants

2.2.1. Esparta

2.2.1.1. oligarquia

2.2.1.1.1. govern d´uns pocs

2.2.2. Atenes

2.2.2.1. democràcia

2.2.2.1.1. govern del poble

2.2.3. a vegades governats per

2.2.3.1. Tirans

2.2.3.1.1. tot el poder ells

3. INSTITUCIONS GOVERN DEMOCRÀCIA

3.1. EKKLESIA

3.1.1. assemblea ciutadans

3.1.1.1. voten lleis

3.1.1.2. voten la guerra

3.1.1.3. voten desterrament

3.1.1.3.1. ostracisme (OSTRAKON-taula argila)

3.1.2. escollien per elecció

3.1.2.1. Magistrats

3.1.2.1.1. tipus

3.1.3. sorteo

3.1.3.1. HELIEA (tribunals)

3.1.3.1.1. 6000 jutges

3.1.3.2. BULÉ (consell)

3.1.3.2.1. 500 ciutadans

4. SOCIETAT

4.1. desigual

4.1.1. dones

4.1.1.1. vida domèstica

4.1.1.2. no dret a vot

4.1.2. esclaus

4.1.2.1. propietat d´altre persona

4.1.2.2. treballs durs

4.1.3. metecs

4.1.3.1. estrangers

4.1.3.1.1. no fills atenencs

4.1.3.2. treball

4.1.3.2.1. artesans

4.1.3.2.2. comerciants

4.1.3.2.3. exèrcit

4.1.3.3. pagaven imposts

4.1.3.3.1. no participar política

4.1.4. ciutadans

4.1.4.1. fills de pare-mare atenencs

4.1.4.2. dret vot

4.1.4.3. càrrecs polítics

4.1.4.4. comanen exèrcit

5. DOMINI HEL.LADE

5.1. Guerres Mèdiques

5.1.1. entre

5.1.1.1. perses

5.1.1.1.1. volien conquerir polis

5.1.1.2. atenencs

5.1.1.2.1. varen derrotar Perses

5.2. Atenes polis + poderosa

5.2.1. poder amunt altres polis

5.2.2. Lliga de Delos

5.2.2.1. per organitzar-se militarmente davant altre atac

5.2.2.2. associació ciutats

5.2.2.2.1. dirigides per Atenes

5.2.2.3. Polis donaven

5.2.2.3.1. vaixells

5.2.2.3.2. doblers

5.2.2.4. Atenes

5.2.2.4.1. recaptave impostos

5.2.2.4.2. guardava tresor a Delos

5.3. Guerres Peloponès

5.3.1. Esparta

5.3.1.1. coalició ciutats

5.3.1.1.1. lluitar contra Atenes

5.3.2. derrota Atenes i els seus aliats

5.3.3. resultat

5.3.3.1. tota Grècia

5.3.3.1.1. pobresa

5.3.3.1.2. polis en mans tirans

5.3.3.1.3. fi esplendor polis gregues

5.4. Conquista Hèl.lade per Macedònia

5.4.1. Macedònia

5.4.1.1. territori nord Grècia

5.4.1.2. Filip II

5.4.1.2.1. aprofita decadència polis

5.4.1.2.2. seu fill

6. COLONITZACIÓ

6.1. emigració grecs per

6.1.1. augment població

6.1.2. manca terres per conrear

6.2. zones

6.2.1. Sud Itàlia

6.2.2. Península Ibèrica

6.2.3. Mar Negre