NYELVCSALÁDOK ÉS NYELV TÍPUSOK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NYELVCSALÁDOK ÉS NYELV TÍPUSOK by Mind Map: NYELVCSALÁDOK ÉS NYELV TÍPUSOK

1. Dél-amerikai indián: 2000 nyelv

2. Kisebb nyelvcsoportok:

2.1. baszk nyelv

2.2. koreai nyelv

2.3. japán nyelv

2.4. munka nyelv

2.5. mon-khmer (kambodzsai) nyelv

3. Nyelvek csoportosítása:

3.1. elszigetelő (izoláló)

3.1.1. nem toldalékolható nem képes alakváltoztatásra hanglejtés  fejezi ki kínai, de angol nyelv is erős izoláló

3.2. ragozó

3.2.1. ragozás  ás szóképzés-szótő is megválzozhat Pl.:tudunk, tudtunk, tudjunk nehezen bonthatóak fel szótőre indoeurópai és afroázsiai

3.2.2. hajlító (flektáló)

3.2.3. ragasztó (agglutináló)

3.2.3.1. szótövekhez "egymás után ragasztott"  toldalék magyar, török, baszk, japán, koreai, ausztronéz, dravida, amerikai indián

3.2.4. poliszinetikus v. bekebelező (ikorporáló)

3.2.4.1. egyetlen szóalakba foglalnak bele: szótövet, képzőt, névmást, igét..stb. eszkimó-aleut, számos amerikai indián

4. uráli nyelvek

4.1. 24 milliő fő körül toldalék használat nyelvtani eset használat nyelvtani nem nincs jelző megelőzi a jelzett szót számnevek után egyes szám áll névszói állítmány birtokos személyjel részeshatározó birtokos személyragozás

4.2. finnugor nyelvek

4.2.1. finn-permi nyelvek

4.2.1.1. finn-volgai nyelvek

4.2.1.1.1. lapp (számi)

4.2.1.1.2. volgai nyelvek

4.2.1.1.3. mari (cseremisz)

4.2.1.2. permi nyelvek

4.2.1.2.1. udmurt (votják) komi (zürjén)

4.2.2. ugor nyelvek

4.2.2.1. magyar

4.2.2.2. obi-ugor nyelvek

4.2.2.2.1. hanti (osztják) manysi (vogul)

4.3. szamojed nyelvek

4.3.1. északi szamojed nyelvek

4.3.1.1. nyenyec enyec nganaszan

4.3.2. déli szamojed nyelvek

4.3.2.1. szólkup

4.3.2.1.1. kamassz

4.3.2.1.2. mator

5. Országokhoz kötött nyelvek:

5.1. India: 510 millió ember 193 külön nyelv

5.2. Afrika: 310 millió ember 1200 nyelv

6. Nagyobb nyelvcsoportok:

6.1. Indoeurópai nyelvek

6.1.1. hajlító

6.2. Sémi-hámi nyelvek

6.3. kaukázusi nyelvek

6.4. kihalt kis-ázsiai és mediterrán nyelvek

6.4.1. altáji nyelvek

6.5. altáji nyelvek

6.6. paleo-szibériai nyelvek

6.7. dravida nyelvek

6.8. sino-tibeti nyelvek

6.9. maláj-polinéz nyelvek

6.10. afrikai nyelvek

6.11. amerikai indián nyelvek