Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lys og bølger by Mind Map: Lys og bølger

1. Bølgeegenskaber

1.1. Difraktion

1.1.1. At bølgen udspredes når den passere igennem en åbning

1.1.2. Jo mere snæver åbningen er, jo større er diffraktionen

1.2. Interferens

1.2.1. Når to bølger interagere med hinanden og enten forstærkes eller udlignes

1.2.2. Konstruktiv interferens er når de forstærker hinanden

1.2.3. Destruktiv interferens er når de udligner hinanden

1.3. Reflektion

1.3.1. En bølge kan reflekteres når den rammer en plan, glat flade, fx et spejl.

1.4. Brydning

1.4.1. Når en lydbølge går fra bevægelse i fx luft til glas, ændres bølgens vinkel.

2. Medium

2.1. Luft

2.2. Vand

2.3. Andre gasser

2.4. Væsker

2.5. Alle ikke stoftomme ting

3. Mekaniske bølger

3.1. Bløger der kræver et medium for at udbrede sig

3.2. fx. lyd

4. Amplitude

4.1. Et mål for den maksimale udsving fra midterstillinger

4.2. Højden fra midten til bølgetop

5. Elektromagnetiske bølger

5.1. Bølger der ikke kræver et medium for at udbredesig

5.2. radiobølger

5.3. lysbølger

5.4. røntgenbølger

5.5. Mikrobølger

5.6. Radar

5.6.1. Samme princip som ekkolod, der bruges dog elektromagnetiske bølger i stedet for ultralyd

6. Periode

6.1. Bølgelængden

6.2. Den tid det tager for bølgen at bevæge sig fra én bølgetop til den næste

6.3. symbol: λ

7. Frekvens

7.1. Hvor mange bølgelængder der er i sekundet

7.2. λ / s

7.3. symbol: f

7.4. enheden for frekvens er: Hertz

8. Spektrer

8.1. De frikvensintervaller en given ting kan måle/opfange

9. ultralyd

9.1. Lyde mennesker ikke kan høre

9.2. Lyder over 20.000 Hertz

9.3. Ekkolod

9.3.1. Et instrukent der udsender ultralyd og måler de reflekterede bølger for at måle afstande

9.3.2. Metoden flagermuse bruger til at måle afstande

10. Indfaldsvinkel

10.1. Den vinkel en bølge rammer en flade med

10.1.1. Den bliver målt fra en vinkelret linje, på den reflekterende flade

10.1.2. Dens betegnelse er i

11. Lyslederkabel

11.1. Et kabel hvori lyset bevæger sig via totaltreflektion (altså ved vikler over 90-grader)

12. Optisk gitter

12.1. En plade med spalter der difrakterer lyser

12.2. Man kan bruge det til at finde bølgelængden af det benyttede lys

13. Gitterligningen

13.1. n*λ=d*sin(φ(n))

13.2. Gitterligningen beskriver strålegangen mellem et optiskgitter og en skærm

13.3. Bruges til at finde bølgelændgen

14. Samlelinse

14.1. Samlelinse, er en linse der er tykkest på midten. Samlelinsen spreder det indkommende lys til et brændpunkt, således at billedpunktet fremstår uendeligt fjernt. Bruges bla. til fjernsynede.

15. Spredelinse

15.1. Spredelinse, er en linse der er smallest på midten. Spredelinsen spreder lyset til at brændpunkt som dannes foran linsen. Spredelinsen bruges til f.eks. nærsynede.

16. Dispersion

16.1. Når det hvide lys spredes ud i farver

16.2. også kaldet farvespredning

17. Regnbue

17.1. Frakmenteringen af hvidt lys spaltet i det synlige farvesprektre

17.2. spaltes i en 42,7-graders vinkel fra opservatøren

18. Farveblandinger

18.1. Farve: blå, rød og grøn

18.2. Komplimentærfarve: cyan, magenta og gul

18.3. Der er de tre primære farver. Når de blandes giver de komplimentærfarver. Som igen giver hvidt lys når de blandes