Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lys og bølger by Mind Map: Lys og bølger

1. Periode

1.1. Bølgelængden

1.2. Den tid det tager for bølgen at bevæge sig fra én bølgetop til den næste

1.3. symbol: λ

2. Frekvens

2.1. Hvor mange bølgelængder der er i sekundet

2.2. λ / s

2.3. symbol: f

2.4. enheden for frekvens er: Hertz

3. Indfaldsvinkel

3.1. Den vinkel en bølge rammer en flade med

3.1.1. Den bliver målt fra en vinkelret linje, på den reflekterende flade

3.1.2. Dens betegnelse er i

4. Optisk gitter

4.1. En plade med spalter der difrakterer lyser

4.2. Man kan bruge det til at finde bølgelængden af det benyttede lys

5. Gitterligningen

5.1. n*λ=d*sin(φ(n))

5.2. Gitterligningen beskriver strålegangen mellem et optiskgitter og en skærm

5.3. Bruges til at finde bølgelændgen

6. Samlelinse

6.1. Samlelinse, er en linse der er tykkest på midten. Samlelinsen spreder det indkommende lys til et brændpunkt, således at billedpunktet fremstår uendeligt fjernt. Bruges bla. til fjernsynede.

7. Spredelinse

7.1. Spredelinse, er en linse der er smallest på midten. Spredelinsen spreder lyset til at brændpunkt som dannes foran linsen. Spredelinsen bruges til f.eks. nærsynede.

8. Dispersion

8.1. Når det hvide lys spredes ud i farver

8.2. også kaldet farvespredning

9. Regnbue

9.1. Frakmenteringen af hvidt lys spaltet i det synlige farvesprektre

9.2. spaltes i en 42,7-graders vinkel fra opservatøren

10. Farveblandinger

10.1. Farve: blå, rød og grøn

10.2. Komplimentærfarve: cyan, magenta og gul

10.3. Der er de tre primære farver. Når de blandes giver de komplimentærfarver. Som igen giver hvidt lys når de blandes

11. Bølgeegenskaber

11.1. Difraktion

11.1.1. At bølgen udspredes når den passere igennem en åbning

11.1.2. Jo mere snæver åbningen er, jo større er diffraktionen

11.2. Interferens

11.2.1. Når to bølger interagere med hinanden og enten forstærkes eller udlignes

11.2.2. Konstruktiv interferens er når de forstærker hinanden

11.2.3. Destruktiv interferens er når de udligner hinanden

11.3. Reflektion

11.3.1. En bølge kan reflekteres når den rammer en plan, glat flade, fx et spejl.

11.4. Brydning

11.4.1. Når en lydbølge går fra bevægelse i fx luft til glas, ændres bølgens vinkel.

12. Medium

12.1. Luft

12.2. Vand

12.3. Andre gasser

12.4. Væsker

12.5. Alle ikke stoftomme ting

13. Mekaniske bølger

13.1. Bløger der kræver et medium for at udbrede sig

13.2. fx. lyd

14. Amplitude

14.1. Et mål for den maksimale udsving fra midterstillinger

14.2. Højden fra midten til bølgetop

15. Elektromagnetiske bølger

15.1. Bølger der ikke kræver et medium for at udbredesig

15.2. radiobølger

15.3. lysbølger

15.4. røntgenbølger

15.5. Mikrobølger

15.6. Radar

15.6.1. Samme princip som ekkolod, der bruges dog elektromagnetiske bølger i stedet for ultralyd

16. Spektrer

16.1. De frikvensintervaller en given ting kan måle/opfange

17. ultralyd

17.1. Lyde mennesker ikke kan høre

17.2. Lyder over 20.000 Hertz

17.3. Ekkolod

17.3.1. Et instrukent der udsender ultralyd og måler de reflekterede bølger for at måle afstande

17.3.2. Metoden flagermuse bruger til at måle afstande

18. Lyslederkabel

18.1. Et kabel hvori lyset bevæger sig via totaltreflektion (altså ved vikler over 90-grader)