Brukermedvirkning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Brukermedvirkning by Mind Map: Brukermedvirkning

1. «bidra», delta»,». «gjøre», «hjelp», «influere», «spille inn» og «spille en rolle

2. NFs barnekonvension

2.1. barneloven

2.2. fra 1. klasse til videregående opplæring

2.3. sterke føringer

2.3.1. verder

2.3.2. SFO

2.3.3. skolen

2.3.4. barnehagen

2.3.5. klubben

3. barne ,ungdom og voksen

3.1. barnesamtaler

3.2. eller elevsamteler

3.3. eller dele ut halvåsplaner til diskusjon

4. barnehagebarn

4.1. barn trenger tid å tenke før de snakker.

4.2. de minste barne

4.2.1. trenger de

4.2.2. en avslappet kroppsholdning. glad øyne et smil rundt munnen et ønske om fysisk nærhet

5. skolebarn

5.1. skolebarn tenker mer logisk, og språket er i enorm utvikling

6. ungdomsskolealder

7. hemmete

8. voksenrollen og synet på barn

9. etikk

9.1. normer og vordier

10. FNs

10.1. barn konversasjon

10.1.1. retten til brukermedvirkning

10.2. blant annet barndomme

10.2.1. fra 1. klasse til og videregående opplæring

11. FNs barnekonsjon

11.1. sterke føringer

11.1.1. verder

12. observasjon