Læringsteknologi - oppgaver

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringsteknologi - oppgaver by Mind Map: Læringsteknologi - oppgaver

1. Bestilling av e-læring

1.1. Rammeavtalen

1.2. Ped. utv. arbeid

2. Nye kategorier på LP og KK

2.1. Koplingen mot BI@HR?

3. Facebook@work

4. Læringsportalen i skyen

5. Erstatter for Dreambrooker

6. BI@HR

7. Deploy

7.1. Når?

7.2. Nyhet om ny funksjonalitet

7.3. Nye manualer - også elektronisk

7.3.1. Touchscreen

8. Læringsportalen videreutvikling

8.1. Melding om nytt innhold

9. Nytt produksjonsverktøy?

9.1. Grafisk senter