Læringsteknologi - oppgaver

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Læringsteknologi - oppgaver by Mind Map: Læringsteknologi - oppgaver

1. Deploy

1.1. Når?

1.2. Nyhet om ny funksjonalitet

1.3. Nye manualer - også elektronisk

1.3.1. Touchscreen

2. Læringsportalen videreutvikling

2.1. Melding om nytt innhold

3. Bestilling av e-læring

3.1. Rammeavtalen

3.2. Ped. utv. arbeid

4. Nye kategorier på LP og KK

4.1. Koplingen mot [email protected]?

5. Nytt produksjonsverktøy?

5.1. Grafisk senter

6. [email protected]

7. Læringsportalen i skyen

8. Erstatter for Dreambrooker

9. [email protected]