Технологии Web 2.0

This is a sample mind map.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технологии Web 2.0 by Mind Map: Технологии Web 2.0

1. Примеры сайтов

1.1. Google Maps https://www.google.ru/maps?source=tldsi&hl=ru

1.2. Flickr https://www.flickr.com/

1.3. Wikipedia https://www.wikipedia.org/

2. Литература

2.1. Чумиков А.Н., Бочаров М. П., Тишкова М.В. «PR в Интернете: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0»

2.1.1. https://books.google.ru/books?id=j7zWCb3-x9EC&printsec=frontcover&dq=web+2.0&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiq8bOSitLLAhUHS5oKHZd9AKEQ6AEITDAG#v=onepage&q=web%202.0&f=false

2.2. Патаракин Е. Д. "Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0"

2.2.1. https://db.ph-int.org/upload/iteach/texts/pi_2010_04_20-13_38_59_1.pdf

3. Отличия от Web 1.0

3.1. Социальные сети

3.2. Блоги в виде сайтов

3.3. Мода на дизайн

3.4. Теги

3.5. Wiki

4. Новые технологии

4.1. AJAX

4.2. RSS

4.3. Torrent и пиринговые сети