Основи економіко-математичного моделювання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи економіко-математичного моделювання by Mind Map: Основи економіко-математичного моделювання

1. Моделювання – це дослідження будь-яких процесів, явищ, об’єктів або систем шляхом побудови і вивчення їх моделей.

1.1. Етапи економіко-математичного моделювання

1.1.1. Визначення об‘єкта моделювання

1.1.2. Збір та підготовка вихідної інформації про об‘єкт

1.1.3. Визначення мети моделювання

1.1.4. Побудова дескриптивної моделі об‘єкта

1.1.5. Побудова формалізованої моделі об‘єкта

1.1.6. Побудова математичної моделі об‘єкта

1.1.7. Перевірка адекватності моделі об‘єкта

2. Модель – це об’єкт, який в певних умовах замінює об’єкт-оригінал, відтворюючи ті властивості і характеристики оригінала, що цікавлять дослідника

2.1. колекційна – модель зовнішнього вигляду автомобіля;

2.2. технічна – модель будови автомобіля для автомайстрів;

2.3. навчальна – модель з рухомою смугою для навчання навичкам водіння;

2.4. модель дорожнього руху – модель, в якій автомобіль є одним із багатьох учасників дорожнього руху (пішоходи, велосипеди, мотоцикли, інші автомобілі).

2.5. Прагматичні

2.6. Матеріальні

2.6.1. Фізичні

2.6.2. Аналогові

2.7. Пізнавальні

2.8. Ідеальні

2.8.1. Знакові (семантичні)

2.8.1.1. Математичні

2.8.1.1.1. Аналітичні

2.8.1.1.2. Алгоритмічні

2.8.1.1.3. Імітаційні

2.8.1.2. Логічні

2.8.1.3. Графічні

2.8.2. Інтуїтивні

2.9. Статичні

2.10. Динамічні