Природоохоронні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Природоохоронні технології by Mind Map: Природоохоронні технології

1. Переробка відходів — одна з найактуальніших тем екології. Споживання продуктів з роками тільки підвищується, зростають темпи виробництва, разом із ними підвищується й кількість вироблених відходів. Екологічний моніторинг останніх років показує, що рівень забруднення наших міст різко підвищився. Не останню роль у цьому, як відомо, відіграє людина.

2. Утилізація (знешкодження) сміття й відходів - це спеціальна обробка сміття з метою перетворення його в інертний (нейтральний) стан, що не спричиняє шкідливого впливу на екологію.

3. Екологічний моніторинг — це комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінюванням і прогнозом змін стану довкілля під впливом природних і антропогенних факторів.

4. Безвідхідна технологія - це такий метод виробництва продукції, коли вся сировина й енергія використовуються найбільш раціонально й комплексно і циклі: сировинні ресурси — виробництво — споживання — вторинні ресурси, - і будь-які впливи на навколишнє середовище не порушують її нормального функціонування.