Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Az általános iskolákban használatos angol nyelvkönyvek gender szempontú elemzése a tartalomelemzés eszközeivel by Mind Map: Az általános iskolákban
használatos angol
nyelvkönyvek gender
szempontú elemzése a
tartalomelemzés
eszközeivel
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Az általános iskolákban használatos angol nyelvkönyvek gender szempontú elemzése a tartalomelemzés eszközeivel

Tankönyvek

„A tankönyvek az alap- és középfokú oktatás központi és meghatározó tényezői. Fő feladatuk az életkorhoz és fejlődési szakaszhoz szabott tananyag, az alapvető ismeretek, értékek, elképzelések hordozása, átadása.” (1994) A tankönyvek a gyerekek mindennapjaival foglalkoznak, vagyis a sajátos világukat mutatják be az életkoruknak megfelelően. A legfőbb kapcsolódási pont az iskola, a gyerek és a szülők között. (Kereszty Orsolya)

Nyelvkönyvek

Munkafüzetek

A tankönyvek illusztrációi

Gender

A társadalmi nemet - vagyis a gendert - maga a társadalom hozza/hozta létre, melyben a beilleszkedéshez szükséges elvárásait tükrözi. A szülők már a születéstől kezdve máshogyan állnak a fiú- ill. lánygyermekeikhez, ami az öltözékben, a játékválasztásban nyilvánul meg a leginkább. Így a gyerek már korán tisztában lesz a nemi hovatartozásával és azzal, hogy a társadalom mit vár el tőle, melyeket az iskola és azon belül a tankönyvek is még jobban befolyásolhatnak.

Szocializáció

Az egyénnek kialakul egy olyan érett személyisége, melynek segítségével be tud illeszkedni az adott társadalomba úgy, hogy az adott kultúra viselkedési szabályait betartja. Ebben szerepet játszik a család, az iskola, a gyerek kortárs kapcsolatai, a média stb., mely által tud társadalmi közösségi lénnyé válni.

Szerepek

Társadalmi szerep

Öröklött szerepek

Elért szerepek

Szerepkészlet

Család

Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, melyeknek tagjait vagy házassági kapcsolat vagy leszármazás, egyszóval vérségi kapcsolat köti össze. A statisztika családdefiníciója ennél szűkebb, hiszen csak a szülőket és a velük együtt élő nem házas gyerekekeiket számítja a családhoz. Ennek alapján 3 családtípust különböztet meg: a házaspárt, a házaspárt gyerekkel és a szülőt gyerekkel. Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris magnak is nevezni. (Andorka Rudolf)

Iskola

Az oktatási intézmények funkciói az oktatás /vagyis az ismeretek átadása/, a nevelés /tehát a személyiség fejlesztése/ és a fiatal nemzedékek integrációja a társadalomban. (Andorka Rudolf)

Nemi sztereotípiák