Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Az általános iskolákban használatos angol nyelvkönyvek gender szempontú elemzése a tartalomelemzés eszközeivel by Mind Map: Az általános iskolákban használatos angol nyelvkönyvek gender szempontú elemzése a tartalomelemzés eszközeivel
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Az általános iskolákban használatos angol nyelvkönyvek gender szempontú elemzése a tartalomelemzés eszközeivel

Tankönyvek

„A tankönyvek az alap- és középfokú oktatás központi és meghatározó tényezői. Fő feladatuk az életkorhoz és fejlődési szakaszhoz szabott tananyag, az alapvető ismeretek, értékek, elképzelések hordozása, átadása.” (1994) A tankönyvek a gyerekek mindennapjaival foglalkoznak, vagyis a sajátos világukat mutatják be az életkoruknak megfelelően. A legfőbb kapcsolódási pont az iskola, a gyerek és a szülők között. (Kereszty Orsolya)

Nyelvkönyvek

Munkafüzetek

A tankönyvek illusztrációi

A könyvek történetei, illusztrációi hatására alakul ki a tanulóktól elvárt nem-specifikus gondolkodásmód és viselkedésforma, átörökítődnek a nemi sztereotípiák, ami újratermelheti a társadalmi egyenlőtlenségeket.

Gender

A társadalmi nemet - vagyis a gendert - maga a társadalom hozza/hozta létre, melyben a beilleszkedéshez szükséges elvárásait tükrözi. A szülők már a születéstől kezdve máshogyan állnak a fiú- ill. lánygyermekeikhez, ami az öltözékben, a játékválasztásban nyilvánul meg a leginkább. Így a gyerek már korán tisztában lesz a nemi hovatartozásával és azzal, hogy a társadalom mit vár el tőle, melyeket az iskola és azon belül a tankönyvek is még jobban befolyásolhatnak.

Szocializáció

Az egyénnek kialakul egy olyan érett személyisége, melynek segítségével be tud illeszkedni az adott társadalomba úgy, hogy az adott kultúra viselkedési szabályait betartja. Ebben szerepet játszik a család, az iskola, a gyerek kortárs kapcsolatai, a média stb., mely által tud társadalmi közösségi lénnyé válni.

Szerepek

Társadalmi szerep

A társadalomkban a pozíciókat rendezettnek tekinti aszerint, hogy milyen viselkedési szabályokat, jogokat, kötelezettségeket kell elsajátítania az egyénnek ahhoz, hogy beilleszkedjen egy adott társadalomba. Tehát nemcsak a kultúrát kell ismerni, hanem a jóváhagyott magatartásmintákat is.

Öröklött szerepek

A nemi, faji, életkori kategóriákat tartalmazzák. Olyan magatartásnormákat hordoznak magukban, melyeket a társadalom elvár a két nem képviselőitől.

Elért szerepek

Ide a foglalkozási, iskolai, családi szerepek sorolhatóak.

Szerepkészlet

Ebből bármikor ki lehet válogatni az egyénnek éppen szükséges elemeket attól függően, hogy éppen milyen a szituáció vagy a szereppartner.

Család

Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, melyeknek tagjait vagy házassági kapcsolat vagy leszármazás, egyszóval vérségi kapcsolat köti össze. A statisztika családdefiníciója ennél szűkebb, hiszen csak a szülőket és a velük együtt élő nem házas gyerekekeiket számítja a családhoz. Ennek alapján 3 családtípust különböztet meg: a házaspárt, a házaspárt gyerekkel és a szülőt gyerekkel. Ezt szokás családmagnak vagy nukleáris magnak is nevezni. (Andorka Rudolf)

Iskola

Az oktatási intézmények funkciói az oktatás /vagyis az ismeretek átadása/, a nevelés /tehát a személyiség fejlesztése/ és a fiatal nemzedékek integrációja a társadalomban. (Andorka Rudolf)

Nemi sztereotípiák