Recursos, drets i models econòmics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Recursos, drets i models econòmics by Mind Map: Recursos, drets i models econòmics

1. 1. Recursos a la web

1.1. Panorama dels tipus de recursos

1.2. Recursos per a l'àmbit docent

2. 3. Noves llicències de continguts digitals

2.1. Introducció

2.2. Copyleft

2.3. Llicències més habituals basades en el concepte Copyleft

2.4. Altres llicències molt utilitzades

2.5. Compatibilitat entre llicències per a la creació d'obres derivades

3. 5. Models econòmics

3.1. Models tradicionals i revolució digital

3.2. Models de l'economia digital

3.3. Models econòmics de la distribució lliure - Els MOOC

3.4. L'exemple de la distribució d'imatges

4. 4. L'excepció del dret d'autor en l'àmbit docent

4.1. Utilització dels recursos dins l'àmbit de l'educació

4.2. Creacions originals dels docents

4.3. Recursos educatius oberts

5. 2. La llei de la propietat intel·lectual

5.1. Vocabulari

5.2. Dret moral

5.3. Drets patrimonials

5.4. Drets connexos

5.5. Protecció de la nostra obra

5.6. Domini públic

5.7. Convenis internacionals

5.8. Societats d'autors

5.9. Registre de la propietat intel-lectual

6. SUMARI DEL CURS "Recursos a la web, drets d'autor, llicències i models econòmics"

6.1. Realitzat per Carmen Rodriguez - Distribució sota llicència Creative Commons CC BY-ND