Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

L´IMPERI ROMA by Mind Map: L´IMPERI
ROMA
5.0 stars - 2 reviews range from 0 to 5

L´IMPERI ROMA

Naixement Roma

tribus llatins

agrupar vorera Tíber, al mont Palatí

ocuparen els Set Turons, set reis, pobles, llatins, etruscs, administraven justícia, dirigien exèrcit, governaven, ajudats per Senat, Economia, agricultura, ramaderia

REPÚBLICA

últim rei etrusc

Tarquini Superb, política autoritaria, aristòcrates+poble, el varen llevar poder, República, Fi monarquia

Repartiment poder

Patricis, minoria aristòcrates, descendents fundadors Roma, tenen, terres, bestiar, controlen govern, elaboraven lleis, exercien justícia, tenen tots els càrrecs polítics

Plebeus, major part població, treball, artesans, comerciants, camperols, característiques, no drets, paguen impostos, lluita per drets, escollir 1 representant, tribú plebs, recollir lleis, Llei de les 12 Taules, accès càrrecs polítics, matrimoni amb aristocràcia

Institucions poder

Senat, centre de la política, consultat per tot, disposava, finances, doblers públics

magistrats, s´encarreguen govern, tipus, cònsols, dirigien exèrcit, pretors, justícia, censors, feien cens, edils, administració Roma, qüestors, recaptaven imposts, tribuns plebs, es podien oposar a decisions magistarts

Comicis, assemblees ciutadans reunits per, votar lleis, escollir magistrats

Oligarquia molt prest

dones i estrangers, no drets polítics

ciutadans pobres, poca influència política

Crisi República

Conquestes, Grans desigualtats riqueses, conflictes socials, Senat dona poder caps militars, guerres civils, Juli Cèsar, 1er lloc cònsol, 2on lloc dictador vitalici

Expansió per

Península Itàlica

Mediterrània occidental

Península Ibèrica

Gàl.lia

Britània

Grècia

Europa Central

IMPERI

mort Juli Cèsar

Octavi es fa amb el poder, Senat dona títol AUGUST

tot el poder  August

convoca senat, c, s

reunia comicis, r, c

nomena magistrats, n, m

dictava totes les lleis, d, ll

anomenat, cap exèrcit, c, e, emperador, gran pontífex, primera autoritat religiosa

S. I-II d.C

pax romana, prosperitat econòmica

SOCIETAT

Ciutadans

homes lliures, tenien drets polítics, protegits per les lleis

diferències per fortuna, Privilegiats, senadors, càrrecs polítics, plebeus molt rics, cavallers (treballen administració), esclaus, molt nombrosos, feien tasques més dures, lliberts, esclaus alliberats

CRISI IMPERI

pobles germàncis

pocs aliments, pasen limes Imperi romà, cercar aliments

problemes econòmics

no diners per pagar exèrcit que estava al limes (fontera), exèrcit deixa fronteres, poden entrar pobles germànics

revoltes freqüents

Edicte Milà

313 Emperador Constantí, llibertat religiosa

Teodosi

Cristianisme, religió oficial Imperi

ART

característiques

harmonia

proporció

bellesa

ARQUITECTURA

temples, parts, ordres arquitectònics, Panteó

construccions per oci, circ, amfiteatre, termes

Vies comunicació, calçades, ponts, aqüeductes

monuments commemoratius, columnes, arcs triomf, mausoleus

ESCULTURA

CARACTERÍSTIQUES, BELLESA ideal del cos humà, retrat realista

Exemples, Koré, Laocoont, Discòbol, relleus

PINTURA

perduda, nomès pintura ceràmica

mosaic

frescs