Модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Модуль 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ by Mind Map: Модуль 1  ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

1. Мета модулю

1.1. Ознайомитися з основними засадами спортивної фізіології як навчальної і наукової дисципліни

1.2. Вивчити види рухової активності і сучасну класифікацію фізичних та спортивних вправ

1.3. Засвоїти фізіологічні стани організму, які виникають у процесі тренування

1.4. Вивчити адаптацію органів і систем організму до м'язової роботи

2. Завдання модулю

2.1. ознайомитись з основними теоретичними положеннями фізіології спорту

2.2. засвоїти особливості реакції фізіологічних систем на фізичне навантаження різної потужності та тривалості

2.3. вивчити функціональні стани організму спортсменів в процесі тренування

3. Навчальне навантаження

3.1. Лекційні заняття - 2 години

3.2. Практичні заняття - 8 годин

3.3. Самостійна робота - 80 годин

3.4. Всього: 90 годин

4. Тема лекції

4.1. 1. Вступ до дисципліни «Спортивна фізіологія». Класифікація фізичних і спортивних вправ. Адаптація і функціональні зміни в організмі при фізичних навантаженнях

5. Теми практичних занять

5.1. 1. Визначення типу реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження

5.2. 2. Оцінка ступеня функціональної напруги регуляторних механізмів серцево-судинної системи після фізичних навантажень методом математичного аналізу серцевого ритму

5.3. 3. Визначення рівня функції серцево-судинної системи організму після фізичних навантажень на підставі методу амплітудної пульсометрії

5.4. 4. Дослідження функціонального стану системи зовнішнього дихання після фізичних навантажень різного характеру

6. Теми самостійної роботи

6.1. 1. Рухова активність і здоров'я

6.2. 2. Класифікація фізичних вправ

6.3. 3. Оцінка адаптації організму на фізичні вправи і тренування

6.4. 4. Адаптація опорно-рухового апарату до навантажень

6.5. 5. Вплив факторів довкілля на м'язову діяльність

7. Форми оцінювання

7.1. Усне опитування

7.2. Тестовий контроль

7.3. Виконання практичних завдань

7.4. Виконання самостійної роботи

8. Після вивчення модуля ви навчитеся оцінювати:

8.1. механізми і закономірності адаптації організму спортсмена і фізкультурника до тренувальних та змагальних навантажень

8.2. фізіологічні реакції і функціональні стани організму спортсмена і фізкультурника при фізичному навантаженні різної потужності

8.3. вплив факторів зовнішнього середовища на організм спортсмена і фізкультурника під час м'язової роботи

9. Критерії оцінювання

9.1. Дивись "Критерії оцінювання" і "Карта курсу" у  розділі "Загальна інформація про курс"