Прислівник

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Прислівник by Mind Map: Прислівник

1. Розряди прислівників за значенням:

1.1. Місця дії

1.1.1. де? куди? звідки?

1.1.1.1. Удома, згори, здалеку.

1.2. Часу дії

1.2.1. коли? відколи?

1.2.1.1. Уранці, досі, здавна.

1.3. Способу дії

1.3.1. як? яким способом?

1.3.1.1. Босоніж, по-юнацькому, разом.

1.4. Міри і ступеня дії

1.4.1. скільки? як багато?

1.4.1.1. Мало, трохи, дуже.

1.5. Причини дії

1.5.1. чому? з якої причини?

1.5.1.1. Згарячу, спросоння.

1.6. Мети дії

1.6.1. для чого? навіщо?

1.6.1.1. Навмисне, назло.

2. Прислівник-це незмінна частина мови, що виражає ознаку:

2.1. Дії

2.1.1. Співати голосно, читати виразно.

2.2. Іншої ознаки

2.2.1. Надзвичайно голосно, дуже високо.

2.3. Предмета

2.3.1. кава по-закарпатськи, дорога навпростець.

3. У реченні найчастіше пов'язаний за змістом із дієсловом-присудком і є обставиною.

4. Способи творення прислівників:

4.1. Префіксальний

4.1.1. смачно-несмачно

4.2. Суфіксальний

4.2.1. гарно-гарнісінько

4.3. Префіксально-суфіксальний

4.3.1. український-по-українськи, один-поодинці

4.4. Злиття основ

4.4.1. ліва+рука=ліворуч

4.5. Злиття слів

4.5.1. повсякчас, нашвидкуруч

4.6. Складання однакових або близьких за значенням слів

4.6.1. ледь-ледь, тишком-нишком

4.7. Перехід інших частин мови у прислівниках

4.7.1. пахне зимою-зимою трапилось

5. Ступені порівняння прислівників:

5.1. вищий

5.1.1. проста

5.1.1.1. суфікси -ш-, -іш-

5.1.1.1.1. швидко-швидше

5.1.2. складена

5.1.2.1. додавання ( більш, менш)

5.1.2.1.1. більш виразно

5.2. найвищий

5.2.1. проста

5.2.1.1. префікси най-, додавання префіксів як-, що-

5.2.1.1.1. найшвидше, якнайшвидше

5.2.2. складена

5.2.2.1. додавання найбільш, найменш.

5.2.2.1.1. найбільш виразно

6. Написання через дефіс і разом:

6.1. По-перше, по-нашому.

6.2. будь-коли, казна-хто, десь-то.

6.3. ледве-ледве,пліч-о-пліч.

6.4. Пишуться разом:

6.4.1. десь, абиде, колись.

7. Літери -н- та -нн-

7.1. слухняний-слухняно

7.2. сонний-сонно

7.3. зрання,спросоння, навмання, попідвіконню.

8. Не і ні з прислівниками

8.1. Разом:

8.1.1. негайно, непорушно.

8.1.2. небагато (мало)

8.2. Окремо:

8.2.1. у реченні є протиставлення

8.2.2. прислівник є в реченні присудком